Skip to main content sv

Nordisk panelsamtale – Feminisme og antifeminisme i Norden


Projektet syftar till att i samband med 15-årsjubiléet för tidskriften Fett under 2019 anordna ett panelsamtal mellan redaktörerna för systertidskrifter i de olika nordiska länderna om läget och situationen för den nordiska feminismen. Projektet vill belysa hur nordiska feminister kan påverka den politiska dagordningen genom feministisk kritik, utforska orsakerna till framväxten av kvinnofientliga hållningar från extremhögern, samt diskutera hur nordiska feminister gemenskap kan bekämpa dessa hållningar. Tanken är att panelsamtalet ska kunna sätta tematiken på dagordningen i ett nordiskt sammanhang, samt bidra till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande, engagemang och kunskapshöjande över landsgränserna.