Skip to main content sv

Nordisk-tyskt fackligt projekt om lika lön för likvärdigt arbete


Projektet syftar till att ge en översikt över befintliga löneskillnader mellan könen och nuvarande strategier för att uppnå lika lön i de fem nordiska länderna samt Tyskland. Genom att samla aktörer på nordisk nivå och med ett internationellt perspektiv från Tyskland syftar projektet till att samla relevant kunskap och kompetens och skapa en gedigen översikt med fokus på vad arbetsmarknadens aktörer kan göra för att uppnå lika lön för lika arbete. 

Projektet är planerat som en intervjustudie och fallstudie med exempel och kommer att resultera i en rapport. Rapporten kommer också att innehålla rekommendationer om möjliga åtgärder för att stödja arbetet med att uppnå lika lön för lika arbete, baserade på exempel av best practice från de deltagande länderna. 

Rapporten kommer att lanseras på en konferens under 2024 och spridas till relevanta nordiska, tyska och europeiska målgrupper. Projektet syftar till att inspirera och presentera möjliga vägar genom att visa hur andra länder arbetar för att uppnå lika lön för lika arbete. 

Updaterad 15 februari 2024