Skip to main content sv

Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet


Detta projekt fördjupade det nordiska samarbetet i metod, materialutveckling och nätverk i jämställdhetsarbetet med fokus på maskulinitet.

Genom ett tvådagars internordiskt möte anordnat av Ekvalita och DareGender utvecklades metod- och materialutveckling inom arbetet kring maskulinitet i de nordiska länderna.

20 representanter från olika organisationer som redan gör viktigt arbete med maskulinitet runtom i Norden bjöds in. Projektet arbetade konkret och dynamiskt bland annat med frågor om våld, fostringsmodeller för ungdomar, sexualfostran och diskussion om porr och maskulinitet.

Mycket värdefullt arbete uträttas redan i de nordiska länderna för att skapa en mer empatisk, ansvarstagande och mogen modell för manlighet, och projektet bidrog till att föra detta arbete till nya nivåer i de nordiska länderna.

Läs mer i material- och metodbanken (på engelska).

Updated 7 februari 2023