Skip to main content sv

Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet


Detta projekt fördjupar det nordiska samarbetet i metod, materialutveckling och nätverk i jämställdhetsarbetet med fokus på maskulinitet.

Vi inleder verksamheten med ett tvådagars internordiskt möte den 3-4 december som ordnas av Ekvalita och DareGender. Mötet är en kickstart för metod- och materialutveckling som ska gynna arbetet i de nordiska länderna på bred front.

Vi bjuder in cirka 20 representanter från olika organisationer som redan gör viktigt arbete med maskulinitet runtom i Norden. Vi arbetar konkret och dynamiskt bland annat med frågor om våld, fostringsmodeller för ungdomar, sexualfostran och diskussion om porr och maskulinitet.

Mycket värdefullt arbete uträttas redan i de nordiska länderna för att skapa en mer empatisk, ansvarstagande och mogen modell för manlighet, och vi vill med medel NIKK beviljat föra detta arbete till nya nivåer i de nordiska länderna.

Latest updated 24 november 2020