Skip to main content sv

(O)jämlikheter i att kombinera akademiskt kunskapsarbete och omsorgsansvar


Projektet syftar till att bygga en förståelse för hur prestationspress påverkar karriären för kunskapsarbetare i akademin för individer med olika familjesituationer, särskilt de som vill skaffa barn och de som inte kan (eller väljer att inte) skaffa barn.

Fenomenet studeras genom att fokusera på kunskapsarbetare inom akademin, men resultaten förväntas att spegla erfarenheter av omsorgsansvar även inom andra kunskapsintensiva och konkurrensutsatta områden där det finns höga prestationskrav. Projektets resultat kommer att bidra till att förstå utmaningar och möjligheter med att kombinera föräldraskap med kunskapsarbete och kommer att bidra till att skapa mer rättvisa policyer och praxis på både organisatorisk och samhällelig nivå.

Updated 7 februari 2023