Skip to main content sv

Förstå könsojämlikhet bland omsorgsgivare i äldresektorn i Norden


Projektet ska ge ny kunskap som kan öka jämställdheten bland omsorgsgivare i äldresektorn. Syftet med projektet är att genom två seminarier bygga upp ett brett nätverk samt att genomföra en studie i liten skala. Deltagarna kommer att bidra till att samla befintlig kunskap om kvinnliga omsorgsgivare inom äldreomsorgen som är utsatta för ojämlikhet och sociala orättvisor ur olika perspektiv.

  • Hur kvinnors karriärutveckling som vårdgivare är oförenlig med värdet av deras arbete.
  •  Hur låg lön och tidig pensionering skapar en ojämlik situation för kvinnliga omsorgsgivare i slutet av karriären, med tydliga konsekvenser för deras sociala och ekonomiska status.
  • Hur förhärskande arbetsmarknadspolicyer samspelar i den nordiska välfärdsmodellen när andra jobbsektorer jämförs.

Projektet kommer att bidra till gemensam förståelse och hjälpa till att hantera dessa problem, och även identifiera konkreta brister och specifika sociala och kulturella utmaningar i givna sammanhang. Seminariernas resultat kommer att sammanställas i en kort rapport.

Updated 7 juli 2021