Skip to main content sv

RC19: Nordisk jämställdhetspolitik


Vad kan genusforskningen erbjuda den statsvetenskapliga forskningen i Norden? Den frågan stod i fokus under ett panelsamtal vid konferensen Comparative Perspectives on Political Science and Gender som hölls i december 2013.

Vid ett panelsamtal framhöll forskarna att den feministiska statsvetenskapliga forskningen i Norden av tradition är stark inom områden relaterade till demokrati och välfärdsstat. Samtidigt varnade de för faran i att kritisk och teoretiskt inriktad forskning har svårt att få anslag jämfört med forskning med koppling till konkret jämställdhetsarbete.

Projektet gav deltagarna ökad kunskap om situationen för genusforskning i de olika länderna. De internationella representanterna fick också djupare förståelse för Norden.

Updaterad 18 januari 2023