Skip to main content sv

Reklamera Norden


Sveriges Kvinnolobby driver sedan 2013 kampanjen Reklamera, som är ett initiativ mot könsdiskriminerande reklam. Kampanjen går ut på att motverka könsdiskriminerande reklam genom att låta allmänheten vara en ”watch dog” och skicka in tips på sexistisk reklam som de stöter på i sin vardag.

Med detta projekt sprids kampanjen i Norden, med start i Norge och Danmark. Inom ramen för projektet kartläggs och utvärderas de nordiska lagarna mot könsdiskriminerande reklam. Målet är att presentera förslag till förbättringar vad gäller reglering och implementering till ansvariga ministrar i Norden.

Projektet har medverkat i Talk Town i Köpenhamn under våren 2016. För att öka kunskapen om könsdiskriminerande reklam stod även en rad andra aktiviteter för reklambranschen och allmänheten på agendan. En rapport, “Sexism på köpet  – lagstiftning, praxis och förslag till åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i Norden”, presenterades i september 2016.

Updaterad 24 februari 2022