Skip to main content sv

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga


Projektet går ut på att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.

De huvudsakliga aktiviteterna är nätverksmöten samt delning och spridning av forskningsbaserade metoder genom både en endagskonferens för partnernas målgrupper och en rapport som belyser kunskaper vunna i projektet samt metoder och verktyg såsom:

  • Kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier i skolan,
  • Insatser som förändrar skolklimat och otrygga platser
  • Insatser för att motverka sexuella trakasserier och utnyttjande online
  • Kunskap om kroppsuppfattning och porr
  • Handlingsplanskurs mot sexuella trakasserier

Projektet är upplagt för att dela kunskap bland de främsta anti-mobbningsorganisationerna i Norden, samt i grannlandet Litauen och sprida effektiva metoder för att förhindra sexuella trakasserier. Alla parter kommer tillföra sina specifika kompetenser och perspektiv, samt involvera experter.

Updated 7 juli 2021