Skip to main content sv

Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics


Projektet ska bilda ett nätverk som ska utforska aktuella utmaningar koppade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden. Inom nätverket ska man diskutera hur det påverkar förutsättningarna för och förståelsen av exempelvis jämställdhet, rättigheter och demokrati i Norden.

Samarbetsorganisationerna har sökt medel för att genomföra tre stycken workshops under projekttiden. Vid workshoparna ska nätverket samla både unga forskare och aktivister i Norden. Projektet ska bl.a. resultera i en antologi samt ett publikt arrangemang i anslutning till en av workshoparna.

Updated 10 mars 2020