Skip to main content sv

Våld i unga parrelationer


Hur ska våld i unga parrelationer bekämpas i Norden? Den frågan stod i fokus när den första nordiska expertkonferensen på temat anordnades i april 2016 i Oslo. Likaså diskuterades kopplingar mellan unga mäns våld, maskulinitetsideal och könsroller. På konferensen deltog representanter från hela Norden. Arrangörer var Reform – resurssenter för menn i Norge, tillsammans med samarbetsorganisationer i Finland, Danmark och Sverige.

Målet med konferensen var att utarbeta gemensamma rekommendationer och riktlinjer för det framtida nordiska samarbetet, med särskilt fokus på hur våldet i unga parrelationer påverkar både våldsutövare och offer. Dessa rekommendationer ska kunna användas av organisationer och myndigheter. Materialet samlades ihop och sammanfattades under 2016 och projektet avslutades vintern 2016.

Updated 6 april 2022