Skip to main content sv

West Nordic Feminist Network


Projektet syftar till att skapa ett hållbart nätverk av västnordiska feministiska aktivister för att skapa en kraftfull röst i den nordiska feministiska rörelsen och det framtida feministiska samarbetet. Projektet kommer att samla nyckelaktivister och grupper från Grönland, Färöarna, Danmark och Island i ett slutet seminarium och öppen konferens. Evenemangen kommer att hållas på Talk Town-festivalen i Köpenhamn i maj 2023, en årlig festival om kön, jämställdhet och feminism. Konferensen som kommer att vara öppen för aktivister från alla nordiska länder, kommer att rikta sig specifikt till aktivister från Västnorden.

Målet är att stödja befintliga icke-statliga organisationer och grupper av aktivister som redan är verksamma på Grönland och Färöarna och att stimulera skapandet av nya grupper på gräsrotsnivå. Under konferensen publiceras en webbplats om jämställdhet och feminism i Västnorden som skapar en hållbar plattform för framtida samarbete och materialdelning.

Updated 16 januari 2023