Skip to main content sv

WIFT Nordic


WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV. Det görs genom att stärka kvinnor i branschen, öka medvetenheten om hur könsrepresentationen ser ut i Nordisk film- och tv-produktion samt arbeta för att förändra strukturer som står i vägen för jämställdhet.

Under 2015-2016 arrangerade WIFT Nordic ett seminarium och en utbildning i jämställdhet under en nordisk filmfestival. Projektet bidrog till att skapa starka nätverk i Norden och stärkte det nordiska varumärket när det kommer till jämställdhet. En konkret treårsplan för det fortsatta arbetet togs fram under projektets gång.

WIFT (Women in Film and Television) är ursprungligen en amerikansk organisation som bildades på 1970-talet som en protest mot den manliga dominansen i filmbranschen. Idag finns organisationen representerad i ett fyrtiotal länder. WIFT i Finland, Norge, Sverige, Island och Danmark har tillsammans 700 medlemmar.

Updaterad 24 februari 2022