Skip to main content sv

Unga föräldrar, föräldraledighet och jämställdhet


Projektet tar fram en nordisk översikt över de socioekonomiska mönster och kulturella aspekter av uttag av föräldraledighet bland unga föräldrar under 30 år, samt konsekvenserna av dessa mönster för jämställdheten i arbetsliv och familj. Projektet ser även på risken för marginalisering av unga mödrar och fäder, och kartlägger hur föräldraförsäkringspolitik i de olika länderna möter dessa utmaningar.

Forskningsresultat och statistik från de nordiska länderna samlas i översikten. Resultaten kommer att förmedlas vid ett seminarium. Unga personer och studentföreningar bjuds in att delta i datainsamlingen till rapporten, såväl som i diskussionerna om resultaten vid seminariet.

En vetenskaplig artikel tas fram utifrån undersökningsresultaten för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Översikten förväntas också leda till ytterligare ansökningar om vidare forskning om uttag och konsekvenser av unga personers föräldraledighet.

Projektet ger en mer nyanserad, åldersspecifik förståelse av möjligheterna och hindren för jämställdhet bland unga föräldrar i de nordiska länderna. Likheter och skillnader hos de olika länderna ger värdefull input och inspiration till framtida policyutveckling och goda exempel i främjandet av mer jämställt uttag av föräldraledighet bland unga föräldrar, vilket minskar hindren för barnafödande och förbättrar unga mödrar, fäder och deras barns välmående.

Updated 7 juli 2021