Skip to main content sv

Föreningar i Norden skapar samtal om normer

I filmer och reklam möter unga pojkar extrema ideal. Mannen är ofta ensam och stark, och tvekar inte att bruka våld. Det nordiska MenEngage-nätverket vill skapa samtal om normerna, förändra mansrollen och bryta våldet. Idag arrangerar de konferens i Oslo.


Globalt finns en växande rörelse som arbetar med män och jämställdhet. Konferensen “Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys & Men for Gender Justice in Practice” arrangeras av nordiska MenEngage-föreningarna som arbetar med jämställdhet och syftar till att sprida organisationernas kunskap till fler. Konferensen finansieras av Nordisk jämställdhetsfond, som NIKK administrerar.

 Ole Nordfjell

– Idag finns ingen självklar arena för att prata om mansrollen och de normer som finns för hur en pojke ska vara. På konferensen har vi bjudit in olika aktörer, exempelvis verksamheter som arbetar med unga killar, för att vidga samtalet, säger Ole Nordfjell, arrangör på den norska organisationen REFORM.

Cirka 100 personer kommer att ta del av arrangemanget. Deltagarna är alltifrån representanter från kommuner, genusforskare, till aktivister och politiker. På programmet står bland annat workshops om hur killar ska engageras i antivåldsarbetet och hur en bemöter negativa könsideal för män. Ett panelsamtal kommer att fokusera på hur fler män med migrantbakgrund ska inkluderas i jämställdhetskampen.
– Vi tycker det är en viktig fråga i kölvattnet efter Kölndebatten, där män med migrantbakgrund pekades ut som förövare. Det är viktigt att vi delar kunskap kring integration i jämställdhetsarbetet, säger Ole Nordfjell.

Problematiskt med våldsnorm

Alexander Blum Bertelsen ska medverka på konferensen i panelsamtalet “The Voices of Young Male Activists”. Han är en ung dansk feminist med ett förflutet inom den politiska ungdomsrörelsen. Idag läser han freds-och konfliktkunskap på Lunds universitet i Sverige.
– Mina studier har gjort att jag funderat mycket på den våldsnorm som finns för män. Att vara man innebär en konstant förväntning på att man ska bruka våld, säger han.

 Alexander Blum Bertelsen

Enligt Alexander Blum Bertelsen förmedlas bilden av den starke mannen som brukar våld inte minst i populärkulturen. Han menar att våldsnormen starkt bidrar till att upprätthålla könsmaktsordningen, och även påverkar internationella relationer.
– Det är framförallt männen som styr utrikespolitiken och försvarspolitiken, och står för krigsföringen.

Han menar att vita, heterosexuella män borde använda sitt privilegium och förändra mansrollen.
Alexander Blum Bertelsen efterlyser ett samtalsklimat där man istället för att döma ut folk som säger ”fel” saker ser det som en möjlighet till ett konstruktivt samtal.
– Istället för att sätta stämpel på en person som ”kvinnofientlig” eller ”rasist” bör man se sammanhanget. Det är inte individen det är fel på, utan strukturen. Jag menar att det är viktigt att vända fel till rätt!

Rekommendationer överlämnas till norska regeringen

Ett högre syfte med MenEngage-konferensen är att reducera könsrelaterat våld i samhället. Det är en fråga som den norska organisationen REFORM arbetat länge med. Under 2015 höll de i trådarna för ett nordiskt projekt som fokuserade på hur våldet i unga parrelationer ska bekämpas i Norden. Under MenEngage-konferensen kommer rekommendationerna från det tidigare projektet överlämnas till en representant från den norska regeringen
– Det är positivt. Vi hoppas att den norska regeringen tar rekommendationerna på allvar, säger Ole Nordfjell.

Enligt honom finns det självklara fördelar med nordiskt samarbete när det gäller män och jämställdhet.
– Vi är tillräckligt lika varandra för att skillnaderna i arbetssätt och praktik är spännande, och går att ta efter.

Updated 23 januari 2020