Skip to main content sv

Föreställningar om sexuella trakasserier utmanas i nordiska antologin Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region

Foto: Johnér

Forskare och skribenter från olika delar av Norden skriver om sexuella trakasserier, våld och rättvisa i en ny antologi. Boken har tagits fram av NIKK och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.


Brännande ögonblicksbilder och nya teorier ryms i antologin Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region som släpps 18 april på förlaget Policy Press/Bristol University Press. I boken bidrar 19 skribenter i Norden till att nyansera och fördjupa förståelser av till exempel våld i arbetslivet, sexuella trakasserier inom akademin och det juridiska systemets utmaningar och möjligheter. Akademisk text varvas med mer skönlitterära bidrag.   

– Vi bjöd in forskare verksamma i Norden som kunde ge nya perspektiv och teoretiska ingångar. För att nyansera bilden av kunskap om utsatthet var det också viktigt för oss med bidrag från personer utanför akademin. Det finns erfarenheter och förkroppsligad kunskap om utsatthet och motstånd som skönlitterärt skrivande kommer åt bättre, säger Maja Lundqvist, en av bokens tre redaktörer. 

Samlar en bredd av forskning 

I boken sammanförs ett forskningsfält i bred bemärkelse i fyra spår. Det första diskuterar sexism och sexuella trakasserier i relation till andra former av våld i samhället. Det andra rör rättvisa, utsatthet inom det juridiska systemet och statens ansvar. Det tredje omfattar olika aspekter av nordisk jämställdhet och bilden av den jämställda, “kvinnovänliga” regionen som hinder för förändring. Det fjärde temat breddar synen på “att göra något åt problemet” bortom checklistor och policys.  

– Boken ger en strukturell förståelse av vad det innebär att leva i Norden. När sexuella trakasserier betraktas utifrån begrepp som utvecklats i maktkritisk forskning framträder mönster av hur olika typer av utsattheter och våld förstärker varandra, säger redaktören Kajsa Widegren.  

Ansvar för bredare problematik behövs  

Ett viktigt tema i boken är att sexuella trakasserier i samhället ses som avvikande men samtidigt är normaliserat. Därför får sexuella trakasserier inte behandlas som något som börjar och slutar med enskilda händelser, enligt redaktören Angelica Simonsson.    

– Ansvaret behöver bli mer utspritt. Om sexuella trakasserier förstås som enstaka incidenter på olika arbetsplatser kommer vi bara kunna hantera en liten del av en bredare problematik, säger hon.   

De senaste åren har NIKK producerat och sammanställt nordiska kunskaps- och policyöversikter om sexuella trakasserier, samt administrerat en forskningssatsning om sexuella trakasserier på arbetsmarknaden. Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram forsknings- och policyöversikter, samt deltagit i expertgrupper och samverkat i forskningsprojekt om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i Sverige och internationellt. Det mångåriga arbetet har synliggjort problemets omfattning och komplexitet, vilket gav idén till antologin. 

– Vi hoppas att boken kan vara viktig i samtalet om sexuella trakasserier. Norden är en komplex region och boken visar att idén om att vissa länder har kommit så mycket längre, eller till och med är färdiga med arbetet för jämställdhet, kan stå i vägen för ett faktiskt förändringsarbete, säger Maja Lundqvist.  

Updaterad 18 april 2023