Skip to main content sv

Forskningsprogram om jämställdhet i akademin

Mansdominansen på ledande positioner inom forskningen i Norden består. Nu utlyses ett nytt forskningsprogram, som fokuserar på framtida åtgärder.


Lotta Strandberg
 Lotta Strandberg

I de nordiska länderna har jämställdhet inom akademin varit på agendan sedan 1970-och 1980-talet. Men utvecklingen går långsamt. Nordiska Ministerrådets rapport “Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?” (2013visar att nära 80 procent av alla professorer i Norden är män. Mest skev är könsbalansen inom naturvetenskap och teknologi.
– Ett förslag i den rapporten var att det skulle forskas på orsakerna. Det är med den bakgrunden vi utlyser forskningsprogrammet, säger Lotta Strandberg, senior rådgivare på NordForsk.

Det nya forskningsprogrammet “Gender in the Nordic Research and Innovation Area” är ett samarbete mellan NordForsk, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att hitta orsaken till varför forsk­nings- och innovationsområdet inte har följt trenden mot ett jämställt samhälle och identifiera de åtgärder som behövs för att råda bot på detta.

Nordiska forskare samarbetar

– Fokus ligger på att undersöka lösningar. Hur går vi från detta till en mer jämställd akademi? En mer diverserad forskarkår ger med diverserade perspektiv, fler sätt att se på saker. Därför är det viktigt med både kvinnor och män på högre poster, säger Lotta Strandberg.
Tanken är att skapa ett nordiskt samarbete kring frågorna. Därför ska det vara forskare från minst tre nordiska länder som går ihop. Forskare från de länder som finansierar programmet, det vill säga Finland, Island, Norge och Sverige, kan ansöka. Men även forskare från andra länder kan delta i ansökan. Deadline är den 27 april 2016 och maximalt belopp som det kan ansökas om är 25 miljoner norska kronor.

Updaterad 18 april 2020