Skip to main content sv

Fortfarande skillnader i hälsa beroende på kön

I början av oktober släppte EIGE, European Institute for Gender Equality, sitt senaste jämställdhetsindex. Samtidigt som siffrorna och analyserna släpptes hölls en stor jämställdhetskonferens i Bryssel. En punkt på konferensen handlade om jämställdhet och hälsa.


– Det är lurigt att arbeta med jämställd hälsa eftersom det är så många faktorer som påverkar. Vilken tid du lägger på fritidssysselsättningar eller på att arbeta obetalt i hemmet, vilken arbetssituation och vilka ekonomiska förutsättningar du har påverkar hälsan. Så hur vi kan arbeta för mer jämställd hälsa är väldigt komplicerat, säger Zuzana Madarova från EIGE.

Statistiken från indexet visade att kvinnor generellt lever längre än män, men att de lever fler år i ohälsa. Jämställdheten i hälsa har förbättrats något i EU-länderna Finland, Danmark och Sverige 2005-2015, men det finns fortfarande skillnader beroende på kön. En av de som engagerat sig för att minska skillnaderna, och som var på plats i Bryssel, är Sirpa Pietikäinen, EU-parlamentariker från Finland.

– Först och främst måste alla ha tillgång till offentligt finansierad vård, dessutom är aborträtt och information om reproduktiv hälsa ett måste. Vi behöver också se till att det forskas om kvinnors sjukdomar och att kvinnor som söker vård får rätt diagnos. En kvinna med hjärtinfarkt har andra symptom än män till exempel, vilket gör att hon kanske inte får rätt diagnos, säger Sirpa Pietikäinen.

Under panelsamtalet mellan Pietikäinen, generaldirektören för EU:s direktorat för hälsa- och livsmedel Xavier Prats-Monné och Vanessa Moore, forskare på Europeiska institutet för kvinnors hälsa kom diskussionen bland annat att handla om hälsan för personer som inte definierar sig som kvinnor eller män.

– Det behövs mer kunskap om HBTQ-personer så att det inte blir ett stigma som det är i dag, säger Sirpa Pietikäinen.

Panelen var enig i sin omsorg för personer med annan könsidentitet än kvinna eller man, men likt övriga talare under dagen sken denna omsorg inte igenom i sättet att prata – när kön benämndes handlade det alltjämt enbart om kvinnor och män.

– Det finns inte data, och därför inkluderas de inte i statistiken, förklarade Zuzana Madrova, från EIGE.

Updaterad 15 januari 2020