Skip to main content sv

Fortsatt satsning på jämställdhet när Island tar över Ministerrådet

Löneskillnader och jämställdhet i Västnorden står i fokus när Island tar över Nordiska ministerrådets ordförandeklubba. I år fyller det nordiska samarbetet kring jämställdhetsfrågor 40 år.

Vi har fortfarande mycket att lära av varandra, säger Ingi Valur Jóhannsson.


Illustration: Emma Hanquist
 Illustration: Emma Hanquist

Könssegregeringen inom utbildningen består och kvinnors löner är fortfarande lägre än mäns.
– De nordiska länderna ligger i framkant, men det finns fortfarande områden där vi står och stampar, säger Ingi Valur Jóhannsson, ordförande för den nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet under Islands ordförandeår.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet cirkulerar och vid årsskiftet tog Island över efter Sverige. Nu är årets program nästan klart och extra fokus kommer bland annat att ligga på Västnorden, med de självstyrande områdena Färöarna och Grönland.

Enligt Ingi Valur Jóhannsson står särskilt Färöarna inför stora utmaningar, inte minst på grund av att många kvinnor väljer att flytta från området till mer tätbefolkade orter.
– Den bristande jämställdheten kan vara en förklaring till att kvinnor söker sig bort. Jämställdhet är en viktig pusselbit om man vill lösa samhällsekonomiska problem, säger han.

Mycket kvar att göra för jämställt arbetsliv

Temana arbetsmarknad och utbildning stod i fokus för Nordiska ministerrådets arbete förra året och ämnena kommer att prioriteras även i år.
– Där tar vi vid efter det svenska ordförandeskapet, säger Ingi Valur och nämner bland annat projektet Deltid i Norden, som granskar deltidsarbetet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Skillnaderna i arbetstid påverkar de ekonomiska möjligheterna för kvinnor och män på individuell nivå, men det påverkar också jämställdheten på arbetsmarknaden i vidare mening. Deltid i Norden leds av NIKK och kommer att avslutas med en konferens på Island i november. Samtidigt hålls också en konferens om lönegapet mellan kvinnor och män.
– Vi kommer att presentera forskning på området och metoder för att utjämna skillnaderna. Det är ett stort problem att kvinnors löner fortfarande släpar efter, säger Ingi Valur Jóhannsson.

Karin Bengtson var ordförande för ämbetsmannakommittén för jämställdhet under Sveriges ordförandeår. Hon tycker att det är bra att arbetet för ett jämställt arbetsliv är fortsatt prioriterat.

– Här finns fortfarande mycket jobb att göra. Ojämställdheten på arbetsmarknaden får konsekvenser även inom andra områden. Det påverkar till exempel pensionerna och ansvarsfördelningen i hemmet, säger hon.

Bland de jämställdhetssatsningar som gjordes under det svenska ordförandeskapet vill hon också särskilt lyfta fram ett projekt med fokus på erfarenhetsutbyte kring mäns våld mot kvinnor. Representanter från bland annat polis och socialtjänst i de nordiska länderna har träffats för att diskutera hur man gör riskbedömningar; När behöver samhället gripa in mot våldet och med vilka åtgärder?

– Man gör olika bedömningar i olika länder och det är intressant att undersöka effekterna, säger Karin Bengtson och fortsätter.
– De nordiska länderna är ganska likvärdiga i utvecklingsnivå och därför kan vi lära mycket av varandra, säger hon och Ingi Valur Jóhannsson instämmer.

Nordiska jämställdhetsarbetet firar 40 med konferens

Tack vare att länderna har sneglat på sina grannar har de inspirerats till nya reformer, menar han. När Norge införde kvotering i bolagsstyrelser följde till exempel Island efter och på samma sätt har länderna inspirerats av varandra i utformningen av sina respektive föräldraförsäkringar.
– Det finns många sådana exempel, säger Ingi Valur Jóhannsson.

Det nordiska jämställdhetsarbetets 40-årsjubileum kommer att uppmärksammas med en konferens i augusti. Till konferensen har det isländska ordförandeskapet bjudit in personer som har stått i spetsen för jämställdhetsarbetet i Norden och Ingi Valur Jóhannsson hoppas att arrangemanget ska nå en bred publik. Det målet präglar även övriga satsningar under året.
– Vi måste nå ut till allmänheten och särskilt till unga. Det är så vi kan nå en verklig förändring, säger han.

Updaterad 11 februari 2021