Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet


Detta projekt fördjupade det nordiska samarbetet i metod, materialutveckling och nätverk i jämställdhetsarbetet med fokus på maskulinitet.

Genom ett tvådagars internordiskt möte anordnat av Ekvalita och DareGender utvecklades metod- och materialutveckling inom arbetet kring maskulinitet i de nordiska länderna.

20 representanter från olika organisationer som redan gör viktigt arbete med maskulinitet runtom i Norden bjöds in. Projektet arbetade konkret och dynamiskt bland annat med frågor om våld, fostringsmodeller för ungdomar, sexualfostran och diskussion om porr och maskulinitet.

Mycket värdefullt arbete uträttas redan i de nordiska länderna för att skapa en mer empatisk, ansvarstagande och mogen modell för manlighet, och projektet bidrog till att föra detta arbete till nya nivåer i de nordiska länderna.

Läs mer i material- och metodbanken (på engelska).

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga


Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens. Konferensen syftade till att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och män för att stoppa våld mot kvinnor, flickor och andra grupper.

Konferensen arrangerades den 16 februari i Oslo. Cirka 100 personer representanter från kommuner, genusforskare, till aktivister och politiker deltog under dagen. Under konferensen genomfördes bland annat workshops om hur killar ska engageras i antivåldsarbetet och hur en bemöter negativa könsideal för män. Ett panelsamtal fokuserade på hur fler män med migrantbakgrund ska inkluderas i jämställdhetsarbetet.

Men Engage Norden


Sedan början av 1990-talet har det startats organisationer som arbetar jämställdhetsfrämjande med män och maskuliniteter i flera nordiska länder: Män för Jämställdhet i Sverige, Reform i Norge, Profeministimiehet i Finland och White Ribbon i Danmark.

Detta projekt syftade till att skapa ett nordiskt nätverk för organisationer som arbetar för jämställdhet med män och maskuliniteter och för icke-diskriminering och social rättvisa. Nätverket träffades ett flertal gånger under 2014 och 2015 för att upprätta och vidareutveckla kontakter. Ytterligare en ambition var att stötta bildandet av liknande organisationer i de länder i Norden där sådana saknades. Nätverket har fortsatt sitt samarbete även efter projektets avslut.

Updaterad 14 februari 2024