Skip to main content sv

Här finns nycklar till hållbar jämställdhet

När nationella jämställdhetsmål ska bli verklighet är det kommuner och landsting som gör grovjobbet, men hur ska man göra för att lyckas? I ett nordiskt projekt berättar deltagare från olika länder om framgångsrika satsningar i deras kommuner.


NIKK spade symbol

Anna Ulveson leder projektet och är sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. Genom satsningen möts representanter från kommuner i Sverige, Finland, Island, Norge och Danmark. Förhoppningen är att projektet ska inspirera andra som vill arbeta med jämställdhetsintegrering som metod.
– 
Kommuner kan verkligen jobba med jämställdhet i praktiken. Vi finns nära medborgarna genom sjukvården, skolan, fritidsgårdarna och äldreomsorgen, säger Anna Ulveson.

Vad är egentligen jämställdhetsintegrering?

– Det innebär att man arbetar med ett jämställdhetsperspektiv integrerat i det dagliga arbetet från högsta beslutande instans ända fram till mötet med medborgaren. Där har vi som kommuner och landsting en viktig roll eftersom vi är inblandade i så många olika samhällsfunktioner.

Hur skiljer sig arbetet med jämställdhetsintegrering mellan olika nordiska länder?
– Det är det vi vill ta reda på. Vi vet att metoden har tolkats olika och det finns fortfarande viss osäkerhet kring hur man kan jobba i praktiken. I Sverige har vi arbetat med jämställdhetsintegrering genom Program för hållbar jämställdhetoch det finns många exempel på lyckade satsningar.

Anna Ulveson. Foto: privat
 Anna Ulveson. Foto: privat

Kan du berätta om någon satsning?
– Många börjar att undersöka sin verksamhet utifrån könsuppdelad statistik. På det sättet kan man få syn på problem som man inte visste fanns. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg upptäckte till exempel att kvinnor som kom in med bruten höft inte fick lika bra smärtlindring som män. När de såg det mönstret bestämde de sig för att helt göra om arbetsprocessen kring den här typen av fall. Nu får alla patienter med höftfraktur smärtstillande redan i ambulansen och vården har både blivit både bättre och mer effektiv. Det finns många liknande exempel på jämställ.nu och i vår film om hållbar jämställdhet.

Konkret, vad är det ni ska göra inom projektet?
– Vi ska hålla tre workshops i Malmö, Helsingfors och Oslo. Då kommer vi att diskutera erfarenheter från några olika kommuner. Vi tycker att vi har kommit en bit på vägen och nu är det viktigt att lära av varandra för att ytterligare flytta fram positionerna.

Vilka nordiska utmaningar ser du framöver?
– De nordiska länderna har många likheter i politik och livsvillkor för medborgarna. Kunskap om olika lösningar på gemensamma problem är värdefullt. Att dela erfarenheter och sprida dem skulle kunna skynda på processen mot jämställdhetsintegrering i de nordiska länderna.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updated 19 februari 2024