Skip to main content sv

Hur ska våldsspiralen brytas? Färsk rapport kartlägger behandlingar för förövare i Norden

Könsrelaterat våld är ett stort problem i de nordiska länderna. Men vilka är de bästa metoderna för att bryta förövares beteende och därmed sätta stopp för våldet?


I projektet ”Nu räcker det”, som genomfördes under det finska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet, initierades rapporten som kartlägger situationen i de nordiska länderna.

Rapporten ”Nordic Countries Overview of Work with Perpetrators of Intimate Partner Violence” innehåller information om alltifrån vilka behandlingar som erbjuds för våldsförövare, till utmaningar och resultat. Även de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland ingår i kartläggningen.

Den visar att de flesta behandlingsalternativ erbjuds i storstäderna och att långsiktig finansiering för verksamheterna inte är särskilt vanligt i Norden. En tredjedel av personalen, som framförallt utgörs av psykologer, arbetar deltid på behandlingsenheterna.

Några av rekommendationerna i rapporten är att behandlingarna ska vara gratis och servicen jämt fördela geografiskt i länderna. Det behövs långsiktig finansiering och det rekommenderas att partnern ska vara involverad i behandlingsprocessen på olika sätt.

Updaterad 23 januari 2020