Skip to main content is

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv.


AKTUELLT

Vad vet vi om sexuella trakasserier? Ny kortversion ger översikt

Den 15 oktober var det tre år sedan metoo startade och blixtsnabbt spreds över världen. Vi uppmärksammade dagen med att publicera ”Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet”.

Publikationen är ett utmärkt sätt att snabbt få koll på forskningsläget kring en brännande aktuell fråga.

Vad vet vi om sexuella trakasserier? Ny kortversion ger översikt »


Pågående projekt

Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv

Nordiska ministerrådet samt det nordiska samarbetsprogrammet Generation 2030 har gett NIKK i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag. Underlaget ska undersöka hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.

Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv »

Nordiskt kunskapslyft om
sexuella trakasserier: förstudie

Nordiska ministerrådet har genom jämställdhets­samarbetet initierat en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet och ta fram förslag hur de ska åtgärdas. NIKK har fått i uppdrag att genomföra förstudien.

Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier: förstudie »

Photo: Johannes Jansson/norden.org