Skip to main content sv

Island stärker upp nordisk jämställdhetskalender

Nu finns även Island representerat i GenderKalenderN, GenderJob och GenderFund. Det är Jafnréttisstofa, Islands nationella center för jämställdhet, som kommer att bidra med information.


Hugrún Hjaltadóttir
 Hugrún Hjaltadóttir. Foto: privat

– Det nordiska samarbetet har varit till stor nytta för oss. Nu hoppas vi kunna bidra och visa vår verksamhet för en större publik. Samtidigt vill vi synliggöra det nordiska samarbetet mer här hemma på Island, säger Hugrún R. Hjaltadóttir, rådgivare på Jafnréttisstofa.

De tre webbportalerna GenderKalenderN, GenderJob och GenderFund är ett samarbete mellan nationella kunskapscentra i Norden med inriktning på genus och jämställdhet – exempelvis Kvinfo i Danmark, Kilden i Norge, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige.

– Vi är jätteglada att vi nu också kan välkomna in Island i portalsamarbetet. Det är viktigt med den nordiska bredden och att verkligen fånga upp alla initiativ, arrangemang och möjligheter som erbjuds inom och mellan de nordiska länderna, säger Josefine Alvunger, kommunikationsstrateg för NIKK.

I GenderKalenderN listas nordiska och internationella konferenser, möten, seminarier, doktorandkurser med mera. Det går ut på att alla enheter bidrar med information från och om just sitt land in i en gemensam databas. Alla poster kan även delas på facebook och twitter.

GenderFund och GenderJob är liknande nordiska samarbeten, med inriktning på genus-relaterad finansiering och genusrelaterade jobb. På GenderFund kan du som letar forskningsmedel, projektmedel, stipendier eller liknande hitta finansieringsmöjligheter. På GenderJob hittar du lediga jobb med jämställdhets- och genusprofil inom hela Norden och internationellt. Och på GenderkalenderN, finner du allt från feministiska kulturfestivaler till EU:s forskningspolitiska konferenser. Gemensamt för webbplatserna, är den nordiska kopplingen och genus och jämställdhet.

Updaterad 14 februari 2024