Skip to main content sv

Nordiskt jämställdhets- och LGBTI-samarbete

Sedan år 1974 har länderna i Norden haft ett samarbete på jämställdhetsområdet genom Nordiska ministerrådet. I januari 2020 utökades samarbetet, som nu även inkluderar arbetet för lika rättigheter, behandling och möjligheter för LGBTI-personer i Norden. På dessa sidor berättar vi om hur samarbetet på jämställdhets- och LGBTI-området ser ut idag.


Nordiska ministerrådet

De nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland liknar varandra på många sätt, samtidigt som politiken delvis ser olika ut. Detta gör att vi har stor nytta av att samarbeta, föra politiska diskussioner och se vilka strategier som är mest effektiva för att uppnå gemensamma mål.

Läs mer om Nordiska ministerrådet »


Nordisk jämställdhetsfond och Nordisk LGBTI-fond

Genom Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond och Nordisk LGBTI-fond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten och arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra. Sedan 2013 har ett 60-tal projekt beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond. Nordisk LGBTI-fond lyser ut medel för första gången hösten 2021. NIKK administrerar fonderna på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Läs mer om fonderna här »

LGBTI är en förkortning av Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender och Intersex. Denna förkortning används i nordiska, och många internationella, sammanhang.