Skip to main content sv

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. De nordiska regeringarnas samarbete på jämställdhets- och lgbti-området leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör ministerrådet för jämställdhet och lgbti (MR-JÄM).


Ministrarna träffas minst en gång om året och diskuterar och fattar beslut inom de områden där samarbete leder till bättre effekter än vad de enskilda länderna kan åstadkomma var för sig – detta kallar vi nordisk nytta.

Ordförandeskapet i ministerrådet roterar årsvis mellan länderna. Det land som har ordförandeskapet har ett särskilt ansvar för att prioritera arbetet och samordna projekt och arrangemang inom ramen för samarbetet.

Ämbetsmannakommittén för jämställdhet och lgbti (ÄK-JÄM), som består av tjänstepersoner från samtliga länder och självstyrande områden, träffas minst tre gånger om året. Kommittén leder det praktiska arbetet och förbereder ministrarnas möten.