Skip to main content sv

Island 2019

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2019 är det Island som är ordförandeland.


Inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet kommer det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2019 att fokusera på:

  • Våld mot kvinnor och samhälleliga följder mot bakgrund av #metoo-rörelsen
  • Jämställdhet på arbetsmarknaden och lika lön
  • Män och jämställdhet
  • Jämställdhet i Västnorden och i Arktis

Island som ordförandeland har även till uppgift att ansvara för det nordiska samarbetet internationellt och bidra till ett kunskapsutbyte, bland annat vid FN:s kvinnokommissions möte, CSW63.