Skip to main content sv

Konferanse og seminar om likestilling: Hvem gjør hva? Kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet og i hjemmet

Hvordan påvirker kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet og i hjemmet likestilling? Hvorfor er det så få menn i omsorgsarbeid og undervisning? Hvorfor tar så få menn foreldrepermisjon? Deltar menn på hjemmefronten eller jobber kvinner mere deltid til å få hverdagen i hjemmet til å fungere? Hvem har ansvar for likestillingen på arbeidsmarkedet og i hjemmet? Har arbeidsmarkedet i utkantområder plass for kvinner og menn? Dette er blant de spørsmålene
man søker svar på i Nordens hus i Torshavn den 27. Mai.


Foto: jafnfretti.is
 Nordens Hus, Torshavn. Foto: Nordens Hus

På konferansen blir det innspill fra forskere og spesialister i Norden samt diskusjon i paneler der emnene blir grundig drøftet. Resultater fra prosjektet Deltid i Norden blir presentert, med innblikk i andre fase av prosjektet som pågår under 2014.

Den 28. Mai blir det seminar om kjønn, politikk og likestilling med fokus på stemmerett for
nordiske kvinner i omkring 100 år, dens påvirkning på likestillingspolitikken, menns allianse i tiden fremover og politisk engasjement innenfor likestilling. Programmet omfatter foredrag fra bl.a. politiske aktører og spesialister innen nordisk likestillingshistorie.

Begivenheten er en del av programmet for det islandske formannskapet for Nordisk ministerråd i 2014. Velferdsdepartementet på Island og Islandsk senter for kjønnslikestilling i samarbeid med Nordisk ministerråd arrangerer konferansen.

Updaterad 4 oktober 2020