Skip to main content sv

Konference om good practice i ligestillingsvurdering

Hvordan tiltrækkes og fastholdes flere mænd i omsorgsjob og daginstitutioner? Hvorfor tage hensyn til køn i sundheds- og helseindsatser? Kan vi bygge byrum, som både bruges af piger og drenge? Og hvilke effekter har det at tænke køn ind i de borgerrettede kerneydelser?


Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i Danmark inviterer til en konference, hvor der stilles

Rodd. Illustration: Emma Hanquist
 Illustration: Emma Hanquist

skarpt på, hvordan man i stat og kommuner kan inddrage køn i arbejdet med at udvikle og målrette sine ydelser til borgerne.

På konferencen vil vi blive præsenteret for resultaterne af en ny tværnordisk kortlægning af good practice og effekter i arbejdet med ligestillingsvurdering. Kortlægningen konkluderer, at ligestillingsvurdering – på tværs af Norden – bidrager til at øge kvaliteten i velfærdsydelserne.

Konferencen retter sig mod ledere og medarbejdere i den offentlige sektor i Norden, som arbejder med eller er nysgerrige på arbejdet med ligestillingsvurdering, samt mod ledere og medarbejdere, som ønsker redskaber til at dokumentere effekterne af at inddrage kønsperspektivet. Konferencen retter sig samtidig mod videnspersoner på området.

Udover præsentation af den tværnordiske kortlægning byder programmet for dagen på temasessioner med udvalgte cases fra Norden på tværs af forvaltningsområder. Fælles for de udvalgte cases er, at de tydeligt belyser effekterne af at tænke køn ind som perspektiv i de borgerrettede kerneydelser. Videnspersoner vil sætte resultaterne og de konkrete cases i perspektiv, og der lægges op til debat og erfaringsudveksling mellem fagfolk fra både stat og kommuner på tværs af de nordiske lande.

Konferencen afholdes på de skandinaviske sprog. Der vil være tolkning til engelsk i alle fælles programpunkter  samt i temasession 1 (byplanlægning) og 3 (sundhedspleje).

Updaterad 30 augusti 2020