Skip to main content sv

Konferens synliggör bristande jämställdhet

Hur ska jämställdheten inom forskningsområdet fysik förbättras och vad kan internationella organisationer göra? Det är fokus när GiPD, Gender in Physics Day, som anordnas på den ansedda kärnforskningsanläggningen CERN. Flera representanter från vetenskapliga föreningar i de nordiska länderna deltar.


Gender in Physics Day är en serie konferenser. Bakom just detta endagsarrangemang står bland annat CERN och Nordforsk. Tanken är att synliggöra och analysera bristande jämställdhet som råder i forskningsmiljöer kopplade till fysik. Konferensen den 27 januari kommer att fokusera på vad internationella organisationer gör och kan göra inom fältet, men även situationen i de nordiska länderna. Tidigare rapporter visar att den akademiska världen i Norden är långt ifrån jämställd. Nära 80 procent av alla professorer är män. Skevast är balansen inom naturvetenskap och teknologi. Lotta Strandberg är senior rådgivare på Nordforsk:

– När det kommer till fysik är situationen särskilt svår. Förhoppningen är att konferensen kan ge oss på Nordforsk inspel på hur vi ska agera för att ändra den situationen, säger hon.

Lotta Strandberg
 Lotta Strandberg. Foto: NordForsk

På konferensen ska vetenskapliga föreningar från Sverige, Norge och Danmark att presentera könsuppdelad statistik på området. Det kommer även att finnas föreläsare som tar upp situationen i utvecklingsländer.

Att arrangemanget hålls på CERN kan tyckas strategiskt. Kärnforskningsanläggningen sysselsätter partikelfysiker och ingenjörer från hela världen, men mindre än 15 procent av dessa är kvinnor. Enligt Geneviève Guinot, mångfaldsstrateg på CERN, är problemet att få ansökningar kommer från kvinnliga forskare:

– Vi verkar ha nått en platå där vi ligger stilla. Vi måste prata om vad vi, som anställer forskare och samordnar forskningssamarbeten för nydanande experiment, kan göra åt detta.

Geneviève Guinot
 Geneviève Guinot

Enligt Geneviève Guinot finns det flera anledningar till den bristande jämställdheten inom fysikområdet. Forskning visar att könsbundna utbildningsval görs tidigt.

– Ett problem är att det finns en stereotyp bild av vad en partikelfysiker är för något. Det folk ser framför sig är en vetenskapsman, alltså av manligt kön. Ett annat problem är att många studenter inte vet vilka typer av jobb fysikstudier leder till, säger Geneviève Guinot.

Hon menar att det även finns andra hinder för kvinnor som vill göra karriär. Normer och omedveten genusblindhet gör att kvinnor inte får samma möjligheter som män. Under konferensen kommer bland annat konkreta fall från CERN att diskuteras.

Lotta Strandberg från Nordforsk menar att det just inom fysikområdet finns många nedslående historier om hur kvinnor blivit behandlade.

– Jag hörde om en professor som blev nekad att arbeta i en forskningsmiljö med argumentet att de saknade en damtoalett. Hela hennes postdok föll på grund av detta. Ett annat fall handlade om en kvinna som efter sin föräldraledighet insåg att institutionen gett bort både hennes doktorandplats och forskningsprojekt, säger hon.

Enligt Geneviève Guinot arbetar CERN på flera olika sätt med jämställdhetsfrågan. De har en temadag då flickor från grundskolan välkomnas till CERN för att tillbringa en dag med ledande forskare. CERN har även ett fortbildningsprogram för fysiklärare, där en kurs i könsinkluderande utlärning ingår. I den kursen diskuteras bland annat hur stereotypa föreställningar om kön kopplat till fysik ska undvikas i klassrummet.

– Jag hoppas att GiPD kan leda till en konkret förändring när det gäller jämställdhet och möjligheter för kvinnliga fysiker, säger Geneviève Guinot.

Ida Måwe

Updaterad 13 april 2020