Skip to main content sv

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering

Kortlægningen viser, at arbejdet med ligestillingsvurdering bidrager til øget kvalitet i velfærdsydelserne, ressourceoptimering, øget bevidsthed om ligestilling for medarbejdere og ledere samt øget ligestilling for kvinder og mænd.


foto_rapport_1500x537


Publikationen kortlægger på tværs af Norden de kommunale og statslige myndigheders arbejde med at indtænke køn og ligestilling i deres kerneydelser. Kortlægningen er baseret på studier af praksis, metode, systematik og effekter i en række cases fra stat og kommuner.

Publikationen er udarbejdet af Oxford Research på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kortlægningen består af to skriftlige rapporter på henholdsvis statsligt og kommunalt niveau samt pjeceversioner af rapporterne på dansk og engelsk. Kortlægningen af det kommunale område findes under ”Hent publikationen” mens kortlægningen af det statslige område findes nedenfor under bilag.

Updaterad 14 februari 2024