Skip to main content sv

Kunskap och långsiktighet nycklarna till nordiskt samarbete för jämställdhet

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått förlängt uppdrag att driva samarbetsorganet NIKK till och med 2022. Förlängningen kommer att bidra till ett mer långsiktigt jämställdhetsarbete, enligt uppdragsgivaren Nordiska ministerrådet.

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, är ett brett kunskaps- och kommunikationsuppdrag för att sprida kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i Norden. Verksamheten har varit placerad på Nationella sekretariatet för genusforskning sedan 2012, och nu förlängs alltså uppdraget i ytterligare fyra år.

– NIKK har genom sina två tidigare mandatperioder visat att de är ett starkt och centralt samarbetsorgan som sitter på spetskompetensen vad gäller jämställdhet och jämställdhetsarbete i Norden. Vi vill genom den förlängda mandatperioden bidra till ett än mer långsiktigt arbete som gör skillnad och tar oss närmre målet om ett jämställt nordiskt samarbete, säger Julia Fäldt Wahengo, senior adviser på Nordiska ministerrådet.

Nationella sekretariatet för genusforskning och Nordiska ministerrådet kommer nu att inleda en dialog kring hur det fortsatta uppdraget ska utföras på bästa sätt. Ett nytt samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet ska också tas fram under året och gälla från och med 2019.

– Samarbetsprogrammet sträcker sig över fyra år och därför vill vi också möjliggöra NIKK:s centrala roll i genomförandet av programmet och bidra på ett mer långsiktigt vis än vad som varit möjligt med en kortare mandatperiod, kommenterar Fäldt Wahengo.

– Det nordiska samarbetet är väldigt roligt och spännande. Sekretariatet har en lång historia av nordiska samarbeten kring genusforskning och forskningens villkor. Att ha NIKK på sekretariatet ger ytterligare en dimension. Det ger oss perspektiv på det svenska jämställdhetsarbetet. Vi tror gärna att allt är så lika, ändå finns det stora skillnader mellan de nordiska länderna. Och här, som på andra områden, gäller NIKK:s motto – att delad kunskap förändrar, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Updaterad 10 december 2019