Skip to main content sv

Kvinnliga nordiska filmskapare uppmärksammas med ny hemsida

Kvinnors insatser inom filmindustrin marginaliseras ofta. Svenska filminstitutet och Stockholms universitet har därför i samarbete med Norges nationalbibliotek och Köpenhamns universitet tagit initiativ till att lyfta kvinnliga nordiska filmarbetares bidrag till branschen via hemsidan Nordic Women in Film.


Hemsidan om kvinnors roll och betydelse i filmbranschen lanserades av Svenska filminstitutet i april 2016. Sajten lyfter fram svenska kvinnliga filmskapare och filmarbetare i fördjupande artiklar, porträtt, intervjuer, nyheter och filmklipp. Genom projektet ”Kvinnor i nordisk filmhistoria”, som finansieras med medel ur Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond, ska sajten nu kompletteras med information om norska och danska kvinnors bidrag till filmindustrin.

– Hemsidan behövs för att motverka att kvinnors insatser inom nordisk film marginaliseras i historieskrivning och i samtidens filmkulturella debatt, säger Ingrid Stigsdotter, projektledare och forskare vid enheten för filmvetenskap vid Stockholms universitet.

Ingrid Stigsdotter, projektledare

Varför har ni valt att fokusera på kvinnliga filmarbetare i Sverige, Danmark och Norge?
I ett senare skede hoppas vi att Finland och Island också ska medverka på hemsidan, så att det blir en nordisk plattform för forskning om kvinnor och film. Vi valde att inleda samarbetet på tre språk, där projektdeltagarna och hemsidans användare förstår varandra utan att det krävs någon översättning, säger Ingrid Stigsdotter.

Hur går arbetet med att bygga upp hemsidan praktiskt till?
Samarbetsparterna kontaktar genom sina nätverk frilansskribenter och forskare som bidrar med artiklar. Utgångspunkten har varit att artiklarna ska handla om fotografer, manusförfattare, regissörer, klippare och andra filmarbetare som har verkat bakom kameran. Det handlar om att lyfta fram personer som inte är så kända, men som har bidragit med mycket.  Kvinnor har ofta haft lättare att få jobb inom områden som inte haft så hög status, som scenografi och kostym. Där kan det finnas många intressanta namn.

Inom ramen för projektet anordnas offentliga seminarier i respektive deltagarland. Seminariet i Oslo handlade till stor del om stumfilmsperioden, i Köpenhamn låg fokus på forskning om kvinnliga manusförfattare och skådespelerskor. I Stockholm ska bland annat en ny jämställdhetsrapport presenteras den 30 november.

Syftet med seminarierna är att utveckla samarbetet mellan forskare i Sverige, Norge och Danmark så att de kan bidra med material till hemsidan om kvinnor i nordisk filmhistoria.

Vilka vill ni nå med hemsidan?
Alla som är intresserade av film eller jämställdhetsfrågor. Vi hoppas också att forskare ska använda hemsidan som en plattform för att tillgängliggöra forskningsresultat.

Hur jämställd är filmbranschen i Norden?
Branschen är inte jämställd.  Roller som ofta anses vara prestigefyllda, som regissör och fotograf, domineras fortfarande av män. En väldigt liten andel kvinnliga filmskapare arbetar med produktioner som når en större publik.

Vilka är de viktigaste skillnaderna när det gäller kvinnor och film i de nordiska länderna?
Historiskt sett blev norska kvinnor verksamma inom film senare än danska och svenska kvinnor, eftersom filmproduktionen kom igång senare i Norge. I dag är likheterna större än skillnaderna, men i debattklimatet hörs starkare röster för jämställdhetsarbete i form av statlig kulturpolitik i Sverige och Norge.  I Danmark finns en tradition av att kritisera riktade jämställdhetsinsatser, som till exempel kvotering, säger Ingrid Stigsdotter.

Updated 11 december 2019