Skip to main content sv

Kvinnliga poliser mobiliserar mot trafficking

Trafficking är ett brott som inte är knutet till nationsgränser. Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor vill bredda samarbetet mot det könsrelaterade våldet. Nästa vecka träffas de i Riga för att prata strategier.


NIKK spade symbol

Konferensen i Riga äger rum den 7-8 oktober och fokuserar på vilka konkreta problem som Norden och de baltiska länderna står inför idag när det gäller att bekämpa trafficking och andra former av könsrelaterat våld. Kriminalinspektör Berglind Eyjólfsdóttir, ordförande för Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor (NBNP), menar att det finns ett stort behov av samarbete.

– Det handlar inte bara om att utbyta erfarenheter och vässa arbetsverktyg, utan även om att nätverka. Jag tror det är viktigt att vi som jobbar med de här frågorna lär känna varandra – då är det enklare att ta kontakt i det dagliga arbetet.

Hon menar att de som utför brotten ofta ligger steget före polisen, och snabbt förändrar sina tillvägagångssätt och metoder. Därför är det viktigt att polisen håller sig uppdaterad.

– Genom att diskutera frågorna kan vi förstå hur situationen ser ut i de olika länderna. Det blir en ögonöppnare, säger Berglind Eyjólfsdóttir.

Berglind Eyjólfsdóttir. Pressbild
 Berglind Eyjólfsdóttir. Pressbild

Konferensen i Riga är en del av projektet Könsrelaterat våld – nordisk-baltisk dialog. Tidigare i år träffades nätverket i Köpenhamn för ett första seminarium. Hur kan då samarbetet rent konkret förbättra polisens arbete? Berglind Eyjólfsdóttir ger ett exempel på ett fall av trafficking på Island. Det var en kvinna som upptäcktes på ett flygplan mot Reykjavik. Först trodde polisen att hon var delaktig i drogrelaterad brottslighet. Senare framkom att hon var ett traffickingoffer från Litauen.

– Då hade två kollegor nyligen varit på ett studiebesök som arrangerades av NBNP i Litauen. Det gjorde det mycket lättare att kontakta kollegorna där och samarbeta med fallet.

Vad är den största utmaningen när det gäller att bekämpa trafficking?
– En utmaning är att identifiera offret, en annan att samarbeta med den utsatta. Det senare kan vara svårt då traffickingoffren ofta är rädda för polis och myndigheter, säger Berglind Eyjólfsdóttir.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 29 februari 2024