Skip to main content sv

Kvinnor i prostitution stöttas genom nordisk-baltiskt samarbete

Sex ska inte vara till salu. Det är grunden i Exit prostitution-programmen. Ett nystartat nordiskt-baltiskt samarbete vill öppna dörren ut ur sexindustrin.


NIKK spade symbol

– För den som vill ha hjälp måste det finnas någon att kontakta, säger Tanja Auvinen på den finska organisationen Exit – ut ur prostitutionen.
Internationellt arbetar många organisationer med att stötta kvinnor i sexindustrin genom Exit-program. I den nordisk-baltiska regionen finns sådana program bara i Norge och Danmark.
– Vi vill starta ett program i Finland, men först behöver vi lära oss mer, säger Tanja Auvinen.
Hur fungerar Exit-programmen?
– Om en person är motiverad att lämna sexindustrin ska vi finnas där och hjälpa till. Det finns olika sätt att jobba. Kort kan man säga att det är ett slags socialt arbete där det personliga mötet är viktigt. Kvinnor som söker sig till ett Exit-programmen får träffa någon som kan stötta och guida dem vidare. Utgångspunkten för programmen är att prostitution skadar både enskilda individer och samhället.

På vilket sätt är sexindustrin skadlig menar ni?
– Det finns starka bevis för att många kvinnor i prostitution har utsatts för sexuellt våld. Vi vet också att kommersiellt sex får psykologiska konsekvenser för den som säljer. På samhällsnivå signalerar ett godkännande av prostitution att det är okej att köpa kvinnors kroppar.

Tanja Auvinen. Foto: privat
 Tanja Auvinen. Foto: privat

Om kommersiellt sex ska tillåtas eller inte är en omdiskuterad fråga. Hur förhåller ni er till debatten?
– Det stämmer att det förs en livlig debatt men i det praktiska arbetet är det inte lika polariserat. Det finns organisationer som arbetar med att förbättra villkoren för kvinnor i sexindustrin utan att ta ställning emot industrins existens. Vi tycker absolut inte att det är fel att jobba så, men Exit-programmens mål är tydligt: Den här industrin ska bort.

Vad händer just nu i projektet?
– Vi har precis varit på en workshop i London och lärt oss av andra organisationer som arbetar med Exit-program. Nästa år ska vi arrangera ett eget seminarium i Helsingfors för att samla och sprida kunskap.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 15 februari 2024