Skip to main content sv

Kvinnor på Färöarna arbetar mest deltid i Norden

Nära hälften av kvinnorna mellan 20–64 år på Färöarna arbetar deltid. Det visar den nya rapporten ”Part-Time Work in the Nordic Region – An introductory study of the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands”.


Forskningsrapporten kartlägger sambandet mellan deltidsarbete och kön på Färöarna, Grönland och Åland. Den ger också en översikt av arbetsmarknaderna, utbildningsnivån och demografin för de tre områdena, utifrån vad som är relevant för deltidsarbete. Rapporten har tagits fram av Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Deltid_symbol III_280x421

Rapporten visar att kvinnor på Färöarna och Åland arbetar mest deltid i Norden. På Färöarna ligger siffran på 49 procent och på Åland arbetar 45,9 procent av kvinnorna deltid. Det är höga andelar även sett till andra länder i Europa. Bara i Schweiz och Holland arbetar fler kvinnor deltid än på Färöarna. Enligt rapporten finns det på Grönland ingen påvisbar skillnad i deltidsarbete mellan kvinnor och män. Där är bostadsort mer centralt. De som bor på landsbygden arbetar mer deltid än de som bor i städer.

– Arbetsmarknaderna på Färöarna, Åland och Grönland skiljer sig åt från resten av Norden med sina särskilda villkor. De får olika konsekvenser för kvinnor och män och påverkar vem som utför deltidsarbete, säger Elin Engström, verksamhetsledare på NIKK.

– Den här forskningsrapporten, som innehåller aktuell statisk och data om deltidsarbete och kön, ger en uppdaterad bild av situationen. Den är därför unik i sitt slag, fortsätter hon.

NIKK har sedan tidigare publicerat två rapporter om deltidsarbete och kön i Norden. Denna ger en kompletterande bild med särskilt fokus på Färöarna, Grönland och Åland.

Här kan ni läsa rapporten: ”Part-Time Work in the Nordic Region-An introductory study of the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands”.

För mer information kontakta: Elin Engström, verksamhetsledare för NIKK, +46(0)766-22 92 39, elin.engstrom@genus.gu.se.

Updaterad 18 april 2020