Skip to main content sv

Kvoter for mangfoldig ledelse

Ny forskning om effekten av kvoteringsloven i Island var bland annet det som ble diskutert på en internasjonal konferanse om mangfoldig ledelse i Reykjavik 29 mai. Det var Jafnréttisstofa (Senter for likestilling) i Island som organiserte konferansen.


Island var det andre landet etter Norge for å sette kvoteringslovgiving. Siden 2008 har Island hatt en lov som krever at alle offentlige utvalg, styrer og råd skal har 40-60 prosent kvoter for kvinner og menn. I 2010 ble det enighet om å ha kvoter for aksjeselskaper og private aksjeselskaper med 50 eller flere ansatte.

”Tid til at menn står opp fra stolene”

Kristín Ástgeirsdóttir. Foto: Cia Pak (norden.org)
 Kristín Ástgeirsdóttir. Foto: Cia Pak (norden.org)

Kristín Ástgeirsdóttir, daglig leder i Jafnréttisstofa (Senter for likestilling) i Island, sa i forhold til konferansen att det hadde vært diskusjon i lang tid i Island, før loven ble vedtatt. “Vi prøvde å presse endringer uten å sette lov men det ga ingen resultater. I endelsen ble kvoter godkjent. De som kritiserer kvoter er nå helt forstummet. Jeg har lenge vært i favør av kvoter og sier at det har vært aktuelt med kvoter for menn i århundrer. Menn har sittet i styrer bare fordi de er menn. Det er derfor tid til at menn står opp fra stolene å tilbyr kvinner plass ved borden.”

Kristín Ástgeirsdóttir mener att det er mange ting som hindrer kvinner fra å ta plass i ledelsesposisjoner. Hun sier det er både maskuline tradisjoner og arbeidskultur som har betydning. “Folk ser ofte til ledere som er like som de selv, de velger bekjente som styremedlemmer, og så videre. Nye studier viser dette. Det er ikke gjort profesjonelt. Så er fakta at familielivet hindrer kvinner i stedet for menn å ta utfordrende jobber.”

Viktig å ta konversasjonen i internasjonal kontekst

På spørsmål om tanken bak den internasjonale konferanse, sagde Kristín Ástgeirsdóttir att den var viktig for å holde debatten våken. “Vi trenger fortsatt flere kvinner i styrer og ledelse. Det er viktig å overbevise folk om behovet for mangfoldig ledelse. Konferansen var en del av det. Det er også veldig viktig å ta konversasjonen i en internasjonal kontekst. Vi kan lære mye av internasjonal forskning og debatt i andre land. Det brukes samme argumenter for og imot kvoter i de fleste land. Derfor er det som gjelder å ha samtaler, høre om ulike aksjoner som brukes for å få inn flere kvinner i styrer og ledelse i de ulike landene, diskutere hindringer og finne måter å forbedre.”

Kristín Ástgeirsdóttir sier att hun håper konferansen øker bevisstheten om helt ny forskning på virkningene av kvoteringsloven og hvordan styremedlemmene er valgt. “Jeg håper også at debatten vil være å minne styrene i selskaper på juridiske forpliktelser..”

Updaterad 2 maj 2020