Skip to main content sv

Mål: Engagera män i jämställdhetsarbetet

Hur ser kopplingen ut mellan bristande jämställdhet och människohandel? Det är ett tema som tas upp på konferensen ”Mobilizing Men and Boys for Gender Equality in the Baltic Sea Region” den 23 maj i Reykjavik.


Arrangemanget är en så kallad ”barbershop”-konferens. Det är ett isländskt koncept, vars mål är att engagera pojkar och män i jämställdhetsarbetet. María Mjöll Jónsdóttir, FN-ansvarig på Islands utrikesministerium, är en av arrangörerna för konferensen. Hon menar att mäns engagemang är viktigt för att bryta våldsnormer och yttringar som människohandel. Konferensdagen kommer att inledas med ett panelsamtal där bland annat Reykjaviks polischef Sigríður Björk Guðjónsdóttir och Per Anders Sunesson, svensk ambassadör mot trafficking, berättar om sitt arbete med pojkar och män för att motverka trafficking.

 María Mjöll Jónsdóttir

Berätta om konferensen, vad ska ni mer göra?
– Vi kommer att ha en workshop som handlar om vilka könsstereotyper som finns i samhället och hur det påverkar oss, och en workshop om könsbaserat våld. Sedan blir det en expertpanel som tar upp orsaker och effekter av människohandeln i regionen. Medverkande är representanter från olika delar av samhället: polisväsende, internationella organisationer, universitet och beslutsfattare.

Varför har ni valt att fokusera på människohandel? 
– Bakom arrangemanget står Nordiska Ministerrådet och The Council of the Baltic Sea States, som arbetat mycket med traffickingfrågor. Vi vet att människohandel är ett utbrett problem i regionen, även om vi inte exakt vet omfattningen. Det är framförallt kvinnor som utnyttjas för sex, men även män som blir utsatta för tvångsarbete. För att stoppa människohandeln krävs det att vi bland annat arbetar med normer och attityder. Deltagarna vi vill nå är exempelvis aktiva inom skolan och unga professionella som kan ha nytta av ett jämställdhetsperspektiv på frågorna i sitt arbete.

Vad har de nordiska och baltiska länderna att lära varandra på detta område? 
– Vi har mycket att lära av varandra, inte minst när det gäller ”best practise” – hur vi löst olika problem i respektive land. Jag hoppas på en givande diskussion om hur vi kan ta detta arbete vidare.

Till sist, vad är bakgrunden till konceptet med barbershop-konferenser? 
– Idén kommer ursprungligen från vår förra president, Vigdís Finnbogadóttir, som var världens första kvinnliga president. När hon var på kvinnokonferensen i Beijing slogs hon av att det var väldigt få män på plats. Tanken med barbershop-konferenser är att få med männen i jämställdhetsarbetet, eftersom de behövs för att lösa problemet. Det har varit ett stort intresse internationellt för detta.

Updaterad 23 januari 2020