Skip to main content sv

Män dominerar i nordisk mediebransch

Norden är ofta internationellt framlyft när det kommer till jämställdhetsfrågor – men i medie- och kommunikationsbranschen är det främst män i toppen. Bland annat gäller det chefredaktörer på dagstidningar, där de nordiska länderna har en mansdominans som sträcker sig mellan 58-100 procent. Det visar ett faktablad som Nordicom och NIKK – Nordisk information för kunskap om kön – tagit fram.


Studio Lighting. Foto: Colourbox
 Foto: Colourbox

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter inom medie- och kommunikationsområdet som 2013 initierade projektet Nordic Gender & Media Forum. Det har bland annat tagit fram könsuppdelad statistik om nordisk medieindustri. Nu har NIKK och Nordicom lanserat ett faktablad om hur det ser ut inom nordisk film, journalistik, reklam samt spelindustri.

– Filmindustrin har till viss del haft ett konsekvent jämställdhetsarbete. Det beror bland annat på att de svenska och norska filminstituten har jämställdhetsmål inskrivna i filmavtalen, säger Maria Edström, projektledare för Nordic Gender & Media Forum.

Fortfarande går dock de flesta huvudrollerna till män (64 procent av alla nordiska filmer 2012) och bland regissörerna var motsvarande andel 85 procent.

När det kommer till journalistikområdet är redaktionerna mer eller mindre könsbalanserade, men i toppen är det fortfarande ojämställt. På Island är till exempel 100 procent av alla chefredaktörer på dagspress med daglig utgivning män (det finns dock bara två sådana tidningar). I Norge är motsvarande andel 90 procent, i Danmark 84 procent och i Finland 63 procent. Sverige ligger bäst till när det kommer till balanserad könsfördelning, men fortfarande är 58 procent av chefredaktörerna män.

Reklambranschen liknar den journalistiska sektorn i det att könsfördelningen är jämn bland de anställda, men mansdominerad i toppen.

Den nordiska spelindustrin är en snabbt växande sektor. Jämförbar könsuppdelad statistik för den nordiska spelbranschen saknas, men mycket tyder på att det är den mest mansdominerade branschen av alla. I Sverige är till exempel 85 procent av alla utvecklare män.

Statistiken svår att göra jämförbar

Ett problem med att sammanställa statistik inom mediebranschen är att det inte alltid finns könsuppdelad statistik – och om den finns är den inte alltid offentligt tillgänglig. Det är också svårt att göra en systematisk jämförelse eftersom olika nordiska länder mäter på olika sätt.

– Både FN, EU och Europarådet har sedan länge ställt krav på att mediebranschen tar ett större ansvar för jämställdhet, både i sina organisationer och i utbudet. För att kunna göra det behövs mer jämförande statistik så att vi får en gemensam bild att utgå ifrån. Då kan man också börja diskutera varför det är så stora skillnader inom de nordiska länderna, säger Maria Edström.

NIKK menar att det är en viktig demokratisk fråga att mediebranschen är jämställd.

Det är därför särskilt värdefullt för NIKK att få samarbeta med Nordicom om jämställdheten i nordisk media. Den här typen av jämförelser fyller ett tomrum. På NIKK tar vi fram komparativa kunskapsöversikter om nordiskt jämställdhetsarbete. Dels för att vi ska kunna lära av varandras misstag men även för få fram goda exempel. Tack vare Nordicom finns de nu även på medieområdet och det är glädjande, säger Josefine Alvunger, verksamhetsledare på NIKK.

Updaterad 29 februari 2024