Skip to main content sv

Många hinder för danska pappors föräldraansvar

De nordiska ländernas arbete med jämställt föräldraledighetsuttag lyfts ofta fram som föregångsexempel – men bilden är mer komplex än så. Olika rätt till föräldraledighet beroende på arbetsplats, motstånd från chefen, samhällets koppling mellan maskulinitet och att arbeta samt en bild av vad som anses vara ”normalt”, påverkar danska mäns knappa uttag av föräldraledighet.


Domarklubba. Foto: Colourbox
 Foto: Colourbox

– Till skillnad från alla andra nordiska länder, innehåller inte den danska föräldraförsäkringen någon öronmärkning. Danska män tar också ut minst föräldraledighet av alla nordiska män: cirka 7, 7 procent av dagarna, säger Lotte Blokksgaard.

Lotte Bloksgaard, lektor på Aalborg Universitet, har forskat på danska mäns uttag av föräldraledighet och vad som påverkar dem att ta ut respektive inte ta ut föräldraledigheten. Hon var en av dem som presenterade sin forskning under sessionen ”Comparing Care Policies and Practice” på den nordiska maskulinitetskonferensen som hölls förra veckan i Reykjavik.

I Danmark är ledigheten som miniminivå reglerad i lag – men kollektivavtal och arbetsplatsspecifika avtal reglerar också danska mäns föräldraledighet. Dock är 25 procent av alla arbetsgivare inte alls täckta av kollektivavtal.

– Detta innebär att danska fäder har olika rätt till föräldraledighet beroende på sektor och arbetsplats – och därmed också olika möjligheter att ta ut sin föräldraledighet.

Lotte Bloksgaard har undersökt tre danska arbetsplatser med en varierande grad av ”familjevänlighet”. Vissa av arbetsplatserna erbjöd exempelvis både betald ”pappaledighet” och betald föräldraledighet (som både kvinnor och män kunde ta ut).

– Det intressanta var att de gånger då arbetsplatserna hade öronmärkt ledighet till männen, tog de ut denna. Den som gick till alla föräldrar, oavsett kön, tog männen sällan ut.

På en av arbetsplatserna, en affär, fanns det inga extra ledigheter utöver den lagstadgade. Där tog heller inte någon av papporna ut någon föräldraledighet. En mellanchef, Ulrik, hade i den första intervjun som Lotte Bloksgaard gjorde med honom, särskilt betonat hur viktigt han tyckte att det var att ta ut ledighet med sin första dotter. Inte ens ”vilda hästar” kunde slita honom från att göra det. Han hade bestämt att han skulle ta ut två månaders föräldraledighet och därmed bli den första mannen på arbetsplatsen som skulle vara föräldraledig. I den andra intervjun hon gjorde med honom så erkände han att han inte skulle ta ut någon ledighet alls på grund av ”nya ansvarsområden på jobbet”.

Även flera av de andra männen upplevde motstånd på jobbet från HR eller från chefer.

– Även om du har rätt till föräldraledighet påverkas du av vad andra gör på företaget, vad som ses som ”normalt”, hur kulturen ser ut på företaget och vilken support du får från chefer och personalavdelningen, säger Lotte Bloksgaard.

Hon menar att i Danmark finns det fortfarande ett starkt ideal av maskulinitet kopplat till arbete.

– Faktumet att pappor måste förhandla om föräldraledighet på arbetsplatserna utan stöd i lagstiftningen leder till sämre möjligheter för danska pappor att ta sitt föräldraansvar.

Updaterad 26 september 2020