Skip to main content sv

Maria Grönroos till Atgenders styrelse

Under en konferens i Barcelona förra veckan valdes Maria Grönroos, biträdande föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning och ansvarig för NIKK in i Atgenders styrelse. Hennes förhoppning är att organisationen ska jobba för samarbete över landsgränserna och samlade feministiska krafter i Europa.


Maria Grönroos. Foto: Ragnhild Fjellro
 Maria Grönroos. Foto: Ragnhild Fjellro

Hur känns det?
– Det känns bra! Jag har länge varit engagerad i nordiskt och europeiskt samarbete runt genusforskning och i mitt huvud är Atgender den överordnade europeiska organisationen för alla som sysslar med genusforskning, kunskapsbaserad aktivism, politik och arbete för jämställdhet.

Hur skulle du beskriva Atgenders roll?
– Atgender:s uppgift är att samla feministiska aktörer och röster i Europa kring frågor som rör forskning och utbildning, men också politik och jämställdhetsarbete. Aktörerna är många, men ofta ganska små i en nationell kontext. Därför är det viktigt att vi samlar våra krafter, erfarenheter och delar med oss av den kunskap vi har. På förra veckans konferens i Barcelona pekade både forskare och byråkrater på ömma punkter i Europa. Det handlar om främlingsfientliga krafter som också är antifeministiska, men även om EU-politik som strävar bakåt i ett feministiskt perspektiv. Abortfrågan, kvoteringsdiskussioner och att göra individerna ensamansvariga för sin lön, omsorgsbörda och arbetssituation i valfrihetens namn är några exempel på det.

Vad kommer ditt arbete i styrelsen innebära?
– Styrelsen har redan fördelat en del arbetsuppgifter inom sig. Jag kommer ha ansvar för ekonomi, tillsammans med två andra ”skattmästare” och jag kommer att arbeta med medlemskommunikationen. Tidskriftsabonnemang som en del av medlemskapet ligger också hos mig.

Vad tycker du att Atgender bör jobba mer för?
– Atgender behöver jobba på rekrytering av medlemmar – också bland byråkrater och aktivister. På så sätt kan vi bli den kritiska massa som gemensamt har möjlighet att jobba för att fler genusforskare får finansiering och att mer utbildning når ut också utanför akademia. Jag vill heller inte underskatta betydelsen av att vi gemensamt kan bygga en infrastruktur av kontakter, nätverk och kommunikation som ger fler möjlighet att samarbeta över landsgränserna.

Updaterad 30 augusti 2020