Skip to main content sv

Mediebranschen med jämställdhet på agendan

Hur jämställda är egentligen de nordiska medierna och var finns de goda exemplen? Det undersöks inom projektet Nordic gender and media forum.

Vi måste fråga oss vilka problem det är som kommer fram i medierna och vem som görs till hjälte, säger projektledare Maria Edström.


ngmf2014

För snart 20 år sedan satte FN ner foten på jämställdhetsområdet genom Pekingplattformen, som är ett tilläggsdokument till Kvinnokonventionen. Där uppmanades medierna att främja kvinnors möjligheter inom branschen och motverka stereotypa skildringar. Enligt journalisten och medieforskaren Maria Edström är det svårt att ge ett rakt svar på vad som egentligen har hänt sedan dess.
– Det finns väldigt lite könsuppdelad statistik och utan någon kartläggning är det svårt att komma vidare, säger hon.
En viktig uppgift för Nordic gender and media forum är att sammanställa den statistik som finns och göra den mer tillgänglig.

Under året arrangeras en rad seminarier med fokus på olika delar av mediebranschen. Nästa arrangemang hålls den 6 mars i samband med Mediedagarna i Sverige, som är en mässa för mediebranschen, organisationer, företag, högskolor och andra intresserade. Seminariet där kommer att ha fokus på nyhetsmedierna och aktuella initiativ för att främja jämställdheten i rapporteringen.
– Både EU och Europarådet uppmärksammar mediernas roll i jämställdhetsarbetet så frågorna ligger verkligen i tiden, säger Maria Edström.

Även om mycket arbete återstår ser hon att nyhetsredaktionerna diskuterar jämställdhetsfrågor på ett helt annat sätt nu än för 20 år sedan.
– Då kunde man säga att sportsidorna bara visar män eftersom män faktiskt springer snabbare än kvinnor. Det resonemanget håller inte idag, säger hon.
Hon upplever att det har vuxit fram en större förståelse för hur valet av intervjuperson hänger samman med nyhetsvärderingen.
– Det handlar om vilka berättelser vi väljer att lyfta fram, förklarar hon och tillägger att den förståelsen inte bara är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv.
– Olika maktdimensioner styr vilka som porträtteras i medierna och vilka medarbetare som får komma fram på redaktionen, säger hon.

Nordic gender and media forum finansieras av Nordiska ministerrådet och drivs av Nordicom vid Göteborgs universitet. Projektet ska utgöra en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan aktivister, forskare och personer som arbetar med medier.

Time to step up! Konferens i Bergen

Den 7 maj arrangerar projektet en nordisk konferens om jämställdhet i medierna i samband med Nordiske mediedager. Registreringen har precis öppnat och intresserade välkomnas till en heldag med särskilt fokus på framgångsrika jämställdhetssatsningar inom branschen. Maria Edström nämner danska Kvinfos expertdatabas och svenska Rättviseförmedlingen som sådana positiva exempel. De vill se en bredare representation i medierna och hjälper de journalister att komma i kontakt med experter inom underrepresenterade grupper.

I vissa länder har även regeringen vidtagit åtgärder för att pressa mediebranschen att åtgärda den sneda representationen. Sedan år 2011 kräver till exempel den isländska medielagen att redaktioner rapporterar hur stor andel av de porträtterade som är kvinnor respektive män.

Maria Edström tror att lagstiftning som bidrar till att det öppet redovisas vem som kommer till tals i medierna kan vara ett effektivt verktyg för att nå förändring, men det är också kontroversiellt.
– Det kan uppfattas som ett hot mot yttrandefriheten, säger hon.
Om branschen vill undvika lagstiftning tror hon att det är dags att kliva fram och visa att man tar sitt ansvar.
– Oavsett om vi jobbar med film, nyheter, reklam eller dataspel måste vi fråga oss vilken bild det är vi ger av samhället, säger hon.

Updaterad 6 oktober 2020