Skip to main content sv

Ministrar i hetluft på Nordiskt Forum

De nordiska jämställdhetsministrarna fick ta emot både bu-rop och applåder under panelsamtalet som föregick den kritiserade avslutningsceremonin på Nordiskt forum i Malmö.


De nordiska jämställdhetsministrarna vid Nordiskt Forum.
 De nordiska jämställdhetsministrarna vid Nordiskt Forum.

De nordiska länderna slåss om platserna i toppen på listan över världens mest jämställda länder, men fortfarande brottas länderna med problem som pekades ut redan på 1970-talet. Det framgick under söndagens panelsamtal, som lockade stor publik. Panelsamtalet ägde rum på förmiddagen innan den avslutningsceremoni som fått kritik från flera olika håll. Våld i nära relationer, könssegregeringen på arbetsmarknaden och lönegapet var några ämnen som stod i fokus.
– Det ska vara lika stor chans att en man tar emot barnen på dagis som att en kvinna gör det och det ska vara lika vanligt att kvinnor är fiskare som att män är det, sa Islands jämställdhetsminister Eyglo Harðardóttir.
Hon medgav att vägen dit är lång för Island, som har den mest könssegregerade arbetsmarknaden i Norden. Eyglo Harðardóttir beskrev Danmark som ett föredöme på arbetsmarknadsområdet men passade samtidigt på att rikta en känga till Danmarks jämställdhetsminister Manu Sareen.
– Vi kan lära från ert arbete mot könsuppdelningen på arbetsmarknaden och vi hoppas att ni vill lära lite om föräldraförsäkringen på Island, sa hon.

Till skillnad från de övriga nordiska länderna har Danmark ingen pappamånad eller annan lagstiftning som reglerar fördelningen av föräldraledigheten.
– Vi har inget emot om föräldrar vill dela upp den mellan sig men vi vill att det ska vara upp till föräldrarna, sa Manu Sareen och möttes av burop från publiken.
– Det personliga är politiskt, utropade en åhörare.
Även den norska jämställdhetsministern Solveig Horne mötte skarp kritik från publiken.
– Du vrider klockan bakåt, sa en åhörare och hänvisade bland annat till att Hornes parti, Fremskrittspartiet, inte stödjer den norska sexköpslagen.

Både kvinnor och män vinner på jämställdhet

Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm.
 Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm.

Under panelsamtalet försvarade Solveig Horne sitt partis hållning angående sexköpslagen. Hon påstod att det finns tecken på att lagstiftningen kan försvåra situationen för kvinnor inom sexhandeln.
– I de länder som infört lagen har situationen blivit värre, sa hon.
Jämställdhetsministrarna ställdes också till svars för bristerna i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Trots att frågan har varit på agendan i decennier har antalet kvinnor som behöver skydd inte minskat och fortfarande hamnar ansvaret för våldets offer i stor utsträckning på frivilligorganisationer, påtalade en deltagare i publiken. Sveriges jämställdhetsminister, Maria Arnholm, medgav att situationen är ”förtvivlad” medan Färöarnas jämställdhetsminister, Johan Dahl, beskrev ett behov av ökade satsningar på våldsutövarna.
– Vi måste ge skydd åt de utsatta, men vi måste också ge behandling åt dem som utför våldet, sa han.

Alla de nordiska jämställdhetsministrarna fanns på plats under panelsamtalet utom Finlands Susanna Huovine som ersattes av ambassadör Harry Helenius. Han framhöll särskilt vikten av att synliggöra hur män drabbas av bristande jämställdhet och betydelsen av att engagera män i jämställdhetsarbetet.
– Både kvinnor och män vinner på jämställdhet och alla behövs om vi ska nå fram, sa han och fick medhåll från övriga panelen.

En av de största utmaningarna de kommande åren är att förändra normerna kring maskulinitet, menade Maria Arnholm. Hon beskrev normkritik som ett viktigt verktyg och lyfte särskilt behovet av satsningar på barn och unga. Både Maria Arnholm och Eyglo Harðardóttir talade också om betydelsen av att utforma ett jämställdhetsarbete som är hållbart och långsiktigt.
– Det är frustrerande att det tar så lång tid, att vi inte kommit längre trots allt arbete. Jämställdhet ska lyftas som en viktig fråga på högsta politiska nivå, sa Maria Arnholm.

Efter panelsamtalet hölls Nordiskt forums avslutningsceremoni där jämställdhetsministrarna tog emot konferensens slutdokument med krav och rekommendationer. Efter avslutningen har konferensen mött kritik, bland annat för Solveig Hornes deltagande. Många menar att hon inte borde blivit inbjuden eftersom hon representerar ett rasistiskt parti. Andra beskriver det som en vinst för den nordiska jämställdhetspolitiken att även politiker som motsatt sig aktiva åtgärder nu måste driva jämställdhetsfrågorna. På sin webbplats beskriver Nordiskt forums arrangörer Solveig Hornes medverkan som ”ett dilemma”. Kritiken mot Nordiskt forum gäller också att många grupper har upplevt sig exkluderade från Nordiskt forum, exempelvis rasifierade personer och hbtq-personer.

Updated 26 september 2020