Skip to main content sv

Mobilisering mot hat och trakasserier under det finska ordförandeskapet


Under året som gått har de nordiska länderna tagit gemensamma tag för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Såväl poliser som förskollärare har bjudits in att utbyta erfarenheter och hitta lösningar tillsammans med nordiska kollegor. 


År 2021 är slut. Det finska ordförandeskapet har avrundat ett år då det funnits många tillfällen att lära av varandra inom jämställdhets- och LGBTI-området i Norden.  

Hanna Onwen-Huma, ordförande för Nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet och LGBTI (ÄK-JÄM), nämner till exempel sommarens tvådagarskonferens om hat, hot och trakasserier på internet.  

− Utsattheten på nätet är ett problem vi ser över hela Norden och vi tjänar på att titta på varandras arbete, säger hon. 

De viktigaste lärdomarna från konferensen har summerats av en den fristående experten Elina Nikulainen. Hanna Onwen-Huma ser bland annat att polisen i de olika nordiska länderna kan ha stor nytta av att samarbeta och hitta lösningar tillsammans. 

− Vi ser att trakasserier på nätet ofta faller mellan stolarna hos polisen. Arbetet är uppdelat så att vissa jobbar med brott på internet och andra med sexuella trakasserier, och man möts inte. Det är ett genomgående problem i Norden, säger hon. 

Småbarnspedagogik i fokus 

En annan fråga som har stått i fokus under det finska ordförandeskapet är jämställdhet i småbarnspedagogiken. Arbetet i Norden har kartlagts i rapporten ”Ändra föreställningar och bryt traditioner!” Med rapporten som utgångspunkt hölls i början av september ett seminarium för förskollärare om hur de kan förbättra förskolans jämställdhetsarbete i relation till barnen.  

− Det här är en viktig fråga för vi vet att det vi får lära oss som barn påverkar vilka livsval vi ser som möjliga och det hänger med även senare i livet, säger Hanna Onwen-Huma.  

Hat mot LGBTI-personer 

Inom LGBTI-området har Nordiska ministerrådet under 2021 satt särskilt fokus på hatbrott. Det har gjorts en kartläggning av vad de olika länderna gör på området och i slutet av november hölls ett seminarium med fokus på framgångsrika exempel. 

− Där möttes olika aktörer, som poliser och representanter för LGBTI-organisationer. Det tror jag gav mycket, säger Hanna Onwen-Huma.  

En utmaning i arbetet mot hatbrott är att många som utsätts inte anmäler det till polisen.    

− Det måste vi förändra och vi ser att resultaten blir bättre när polisen och LGBTI-organisationer arbetar tillsammans, säger Hanna Onwen-Huma. 

Digitalt i pandemin 

Mycket av verksamheten under året har fått genomföras digitalt på grund av pandemin.  

− Rent praktiskt har det inneburit extra jobb i och med att vi flera gånger har fått planera om i sista stund, men jag tror inte att kvaliteten har blivit lidande, säger Hanna Onwen-Huma. 

Det enda som inte har gått att genomföra är konferensen ”Nordic Fathers on Paternity Leave”. Den skulle ha hållits i år med har skjutits upp till mars 2022.  

I samband med årsskiftet tar Norge över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. 

− De har väldigt bra planer på jämställdhetsområdet för nästa år, säger Hanna Onwen-Huma, och berättar att man bland annat kommer titta närmare på anti-genderdebatten ur ett globalt perspektiv.  

− De nordiska länderna kommer gå ihop för att se hur vi kan kämpa emot den här rörelsen, som angriper arbetet för att stärka flickors, kvinnors och LGBTI-personers rättigheter. 


Updaterad 11 januari 2022