Skip to main content sv

Nära 3 miljoner danska kronor till jämställdhetssamarbeten!

För verksamheter som till exempel vill motverka könsbundna studieval, främja ett jämställt arbetsliv eller kanske anordna en expertkonferens finns nu möjlighet att söka pengar för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Totalt ska nära tre miljoner danska kronor fördelas från Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond.


I mars öppnar NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) åter upp möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Liksom tidigare år krävs det att aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan.

Aktiviteterna ska starta hösten 2018 och genomföras inom två år. Pengarna kan användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap, arrangera konferenser och nätverk, med mera.

Prioriterade teman i för Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond är offentliga rummet, välfärd och innovation samt hållbar utveckling.

Förra året beviljades medel till bland annat följande projekt:


A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Ett projekt som undersöker statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse för jämställdheten.

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Ett nordiskt idé- och erfarenhetsutbyte som kartlägger de metoder för arbetsplatsförlagt lärande som används idag, delar med sig av dem på nätverksträffar och dokumenterar erfarenheter på webben. Målet är att tillhandahålla verktyg som kan användas i jämställdhetsarbete inom yrkesutbildning

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

I detta projekt kartläggs föräldraförsäkringssystem i de nordiska länderna för att se hur de påverkar kvinnors arbete och mäns uttag av föräldrapenning. Resultaten sammanställs i en rapport, som även kommer innehålla förslag på hur systemen kan förbättras för att öka jämställdheten.

Hålltider för Nordisk jämställdhetsfond

Ansökan görs genom ett formulär som kommer finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden.

1 mars – ansökan öppnar
31 mars – sista dag för ansökan
maj – beslut meddelas sökande
juni – kontrakt skrivs

Updaterad 11 december 2019