Skip to main content sv

Näthat och förövare granskas i årets fondprojekt

Hur kan hatet och sexismen i kommentarfälten på sociala medier stoppas? Vilka åtgärder är mest effektiva när det gäller att bryta förövares våldsmönster? Det är fokus för några av de projekt som får finansiering från Nordisk jämställdhetsfond i år.


NIKK spade symbol

Varje år administrerar NIKK medel för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Jämställdhetsfonden är initierad av de nordiska jämställdhetsministrarna som vill stimulera nordiskt samarbete inom ramen för prioriteringarna i det gemensamma programmet.

Bland årets beviljade projekt finns en stor bredd. Danska Institut for Menneskerettigheder har samlat ett antal nordiska ombudsinstitutioner för undersöka hur de bäst kan arbeta för att stoppa hat och sexism på internet. Nätverket ska anordna tre expertseminarier och ta fram konkreta rekommendationer för hur näthatet kan bekämpas.

Att bryta våldsmönster hos förövare är fokus för ett annat fondprojekt. Här anordnas en konferens i Helsingfors, som bland annat syftar till kunskapsutbyte och etablerandet av ett nordiskt nätverk för professionella som fokuserar på förövarperspektivet.

Två andra fondprojekt synliggör kvinnor i nordisk film. Initiativet ”Öka jämställdheten i filmbranschen” ska granska filmutbudet utifrån kön, samt arrangera en feministisk filmfestival. Ett annat projekt, samordnat av Stockholms universitet, går ut på att lyfta kvinnorna i filmhistorien. Sedan 2016 driver Svenska Filminstitutet en webbsajt vars syfte är att skriva om filmhistorien ur ett feministiskt perspektiv. Idag ligger fokus bara på Sverige. Projektets mål är därför att komplettera sajten med norsk och dansk filmhistoria.

Updaterad 13 april 2020