Skip to main content sv

NIKK undersöker vad deltid kostar

Vilka ekonomiska konsekvenser får det för kvinnor att de oftare jobbar deltid än män? Det ska NIKK ta reda på i ett nordiskt projekt under 2013. Resultaten presenteras på en konferens i Stockholm i oktober.

De nordiska länderna har en hög förekomst av deltidsarbete, och det är huvudsakligen kvinnor som arbetar deltid. I Norge arbetar ungefär 41 procent av alla anställda kvinnor deltid och deltid är vanligt i kvinnodominerade yrken. Situationen är liknande i de andra nordiska länderna, med undantag av Finland där det är vanligare att kvinnor arbetar heltid.

Som en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, NMR, har Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, fått i uppdrag att genomföra en nordisk undersökning av vilka ekonomiska konsekvenser deltidsarbetet får på kort och lång sikt. NIKK ska kartlägga de ekonomiska effekterna av deltidsarbete för anställda och för deras familjer, med inriktning på vad det får för konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män. Studien ska förutom löneskillnader också belysa pensioner och offentliga trygghetsförmåner. Eftersom många deltidsanställda delar försörjningsansvaret med en partner kommer studien att titta på intäkterna på både individ- och familjenivå. Vad som händer vid separation eller partnerns död ska också undersökas.

Marianne Sundström som är professor i arbetsmarknadsekonomi vid Stockholms universitet ska genomföra studien tillsammans med masterstudenten Alma Lanninger Wennemo. Projektet har också en referensgrupp bestående av Helle Holt, seniorforsker på Socialforskningsinstituttet i Danmark, Cathrine Egeland, forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet i Norge, Johanna Lammi-Taskula, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd i Finland, och Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, professor i sociologi, Islands universitet. Forskarna möts i en workshop 1 mars i Göteborg. En förstudie är genomförd av fil mag Sandra Engelbrecht.

Resultaten presenteras på en nordisk konferens arrangerad av NIKK i samarbete med det svenska ordförandeskapet i NMR den 22 oktober i Stockholm. Undersökningen ska också presenteras på NIKK:s webb och i olika publikationer.

Läs mer om projektet Deltid i Norden.

Frågor besvaras av Bosse Parbring som samordnar projektet.
E-post bosse.parbring@genus.se
Tel +46 (0)31-7869230

Updaterad 2 juli 2020