Skip to main content sv

Norden tar delad föräldraledighet till FN

Ekonomisk jämställdhet kräver att kvinnor och män delar familjeansvaret lika. Det är budskapet från de nordiska jämställdhetsministrarna på FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter, CSW63, som börjar måndagen 11 mars. Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir kommer att initiera en nordisk kraftsamling för att nå jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030.


CSW är det internationella toppmötet för kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i New York för att sätta mål för det globala jämställdhetsarbetet och ta fram åtgärder för att främja jämställdhet i hela världen. Toppmötets fokus i år är hur länder kan bygga in jämställdhet i samhällsstrukturen – en förutsättning för kvinnors och mäns lika rättigheter. NIKK finns på plats och de nordiska jämställdhetsministrarna bjuder in till flera arrangemang.

Samhällsstrukturen avgörande

Hur jämställdhet byggs in i samhällsstrukturen är avgörande. De nordiska länderna kan visa att årtionden av investeringar i barnomsorg, äldreomsorg och föräldraledighet har gett resultat. Det har bland annat inneburit fler kvinnor på arbetsmarknaden, fler föräldralediga män än i övriga världen och en rejäl ökning av bnp-tillväxten.

– En generös delad föräldraledighet och allmän barnomsorg är investeringar som kan skapa en bättre framtid för oss alla, säger Katrín Jakobsdóttir, statsminister på Island, det land som toppat könsgapsindexet tio år i rad.

Ekonomisk jämställdhet kräver jämställdhet i hemmet

Trots den sociala infrastruktur som finns för jämställdhet återstår ett inkomstgap även i de nordiska länderna och kvinnor tar ut betydligt mer föräldraledighet än män. Rätten till betald föräldraledighet är förstås viktig, men den behöver delas lika mellan föräldrarna för att leda till ökad jämställdhet. Kvinnor och män måste #SharetheCare. För att stänga inkomstgapet krävs en jämn fördelning av ansvaret för barnen, det obetalda hushållsarbetet och familjeansvaret, visar forskningen.  Det här är något de nordiska ministrarna tar fasta på i den debatt som hålls i FN-huset den 12 mars. Med särskild tonvikt på män och pappor kommer ministrarna att debattera vilka politiska instrument som krävs för att nå fram till full jämställdhet. Debatten direktsänds på FN:s webb-tv.

Den 13 mars diskuterar en nordisk expertpanel även lösningar på pensionsklyftan mellan kvinnor och män. De nordiska regeringarna förbereder sig också för att i ett gemensamt uttalande under årets kvinnotoppmöte markera sitt hängivna och aktiva stöd för jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030.

Updaterad 15 februari 2024