Skip to main content sv

Nordens jämställdhetsministrar deltar i FN:s kvinnokommission

Den nordiska närvaron vid FN:s kvinnokommission i New York är stark andra veckan i mars, då de nordiska jämställdhetsministrarna är på plats. Den 11 mars strålar ministrarna samman i en paneldiskussion om mannens roll för jämställdheten.

Illustration: Emma Hanquist
 Illustration: Emma Hanquist

– Män är viktiga supporters när kvinnors ställning ska stärkas, t.ex. i kampen mot våld mot kvinnor. Här har de nordiska länderna goda exempel som vi gärna delar med oss av i New York, säger Danmarks jämställdhetsminister Manu Sareen, 2015 års ordförande för Nordiska ministerrådet för jämställdhet.

De nordiska jämställdhetsministrarna lyfter i sitt nya samarbetsprogram även fram exemplet män i traditionellt kvinnodominerade yrken. Genom att bryta mot den könsuppdelade arbetsmarknaden främjas båda könens karriär- och arbetsmöjligheter, samtidigt som lönegapet mellan kvinnor och män som uppstår på grund av könsuppdelningen minskar.

– Inte att förglömma främjar en mer jämställd fördelning av omsorgsarbetet i familjer både kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och mäns roll som fäder. Många män vill tillbringa mer tid med sina barn, säger Manu Sareen.

Den nordiska ministerpanelen hålls i FN:s huvudkvarter, auditorium Dag H, onsdagen den 11 mars kl. 11.30–12.45 lokal tid. Seminariet direktsänds på www.norden.org.

Jämställdhet påverkar ekonomin

En grundförutsättning för ekonomisk tillväxt är båda könens höga deltagande på arbetsmarknaden – men också privatekonomin påverkas av den jämställdhetspolitik som förs. I samband med CSW arrangerar Nordiska ministerrådet ett expertseminarium om jämställdheten som avgörande ekonomisk parameter, där olika synvinklar på jämställdhet som förutsättning för ekonomisk tillväxt och välfärd lyfts fram

Expertseminariet hålls i FN:s huvudkvarter, auditorium Dag H, måndagen den 16 mars kl. 13.15–14.30 lokal tid.

Updaterad 18 juni 2020