Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetsfond firar tio år med ny publikation!

I samband med att Nordisk jämställdhetsfond fyller tio år släpper NIKK en publikation där vi presenterar erfarenheter, insikter och effekter från det första decenniet med fonden.


När Nordiska ministerrådet inrättade Nordisk jämställdhetsfond i juni 2013 var syftet att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Sedan dess har fonden beviljat medel till frivilligorganisationer, myndigheter, forskare och nätverk inom ramen för 79 olika projekt som alla syftar till att öka jämställdheten i de nordiska länderna.

I publikationen ges läsaren en inblick i tio av projekten, ett från varje år, och konkreta resultat som de har genererat. I korta reportage och intervjuer delar projektdeltagare med sig av erfarenheter, kunskaper och insikter från sitt jämställdhetsarbete. De reflekterar kring nyttan av nordiskt samarbete och hur vi kan möta de utmaningar som identifierats i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet. De ger oss också exempel på hur barn- och ungdomsperspektiv kan integreras i jämställdhetsarbetet, och bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Tack vare de samarbetsprojekt som har finansierats genom jämställdhetsfonden växer kunskapen och sprids över de nordiska gränserna. Genom att dela dem kan de komma fler till nytta och inspirera till nya spännande nordiska samarbetsprojekt.

”Jämställdhet är en av de grundläggande värderingar som de nordiska ländernas delar. Det är mycket viktigt att vi stöttar både ideella organisationer och de inom akademin som arbetar för ökad jämställdhet. Jag tvivlar inte på att de projekt och den forskning som stöds av fonden kommer att hjälpa våra regeringar att utforma jämställdhetspolitiken och främja ökad jämställdhet i våra samhällen.”

– Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister.

Tio år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond på fler språk

Finska:
Kymmenen vuotta yhteistyötä pohjoismaisen tasa-arvorahaston kautta (tillgänglig onlineversion)
Finsk version i PDF för utskrift

Isländska:
Tíu ára samstarf gegnum Norrænan jafnréttissjóð (tillgänglig onlineversion)
Isländsk version i PDF för utskrift

Svenska:
Tio år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond (tillgänglig onlineversion)
Svensk version i PDF för utskrift

Engelska:
Ten years of cooperation through the Nordic Gender Equality Fund (tillgänglig onlineversion)
Engelsk version i PDF för utskrift

10! - Resultat från 10 års arbete genom Nordisk jämställdhetsfond

Updaterad 1 juni 2023