Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetsfond söker nya projekt att finansiera 2024!

""

Syftet med Nordisk jämställdhetsfond är att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Sedan fondens inrättande 2013 har fonden finansierat över 90 projekt, och nu söker vi efter fler projekt som kan bidra till den nordiska nyttan.


För att kunna beviljas medel från Nordisk jämställdhetsfond behöver den planerade aktiviteten starta under 2024 och genomföras inom två år. Pengarna kan till exempel användas till att ta fram gemensamma metoder, ta fram ny kunskap eller arrangera konferenser och utveckla nätverk. Ansökan görs genom ett formulär som finns tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden.

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk jämställdhetsfond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre olika organisationer, från minst tre nordiska länder medverkar. Färöarna, Grönland och Åland kan utgöra ett land, och det är också möjligt att inkludera ett baltiskt land i en ansökan med åtminstone två nordiska länder. Det går fint att inkludera fler länder än tre.

I årets utlysning av den nordiska jämställdhetsfonden ingår en öronmärkt insats för projekt som har fokus på jämställdhet i klimatåtgärder i Arktis.

Nordiska samarbetskommittén och Nordisk rådgivningskommitté för Arktis medfinansierar aktiviteter med 250 000 DKK under programmet Nordic Leadership for Gender Equality in Climate Action. Läs mer om Arktis-satsningen här.

Under hösten 2024 gör vi även en utlysning för den Nordiska LGBTI-fonden. Mer information kommer under våren. Söker ni inspiration till projekt, läs gärna på vår webbplats om beviljade projekt och i vår jubileumspublikation 10! – Resultat från 10 år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond.  

Updaterad 22 mars 2024